Kommande händelser · Drift- och underhållsarbeten pågår i Trafikverkets tunnelsystem nattetid klockan 22.00 - 05.00. Söndag den 12 december är det tidtabellskifte för SL-trafiken.

Norra länken nattavstängd 

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

I riktning mot Lidingö

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 7 december stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan. Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning

I riktning mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot mot onsdag 8 december stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken nattavstängd

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

I riktning mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 8 december stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö. Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

I riktning mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 9 december stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Ny tidtabell för SL-trafiken

Den 12 december går SL över till 2022 års tidtabell. Redan nu finns alla avgångar sökbara på sl.se och i appen.

I den nya tidtabellen är de valt att hålla nere på antalet större förändringar eftersom de först vill se hur resandet utvecklar sig efter pandemin.

Alla avgångar och linjeförändringar går att söka på sl.se eller i SL-appen. Linjetidtabellerna kommer komma upp på webben varefter de blir klara. 

Här kan du läsa om hur spår- och pendelbåtstrafiken påverkas och om alla planerade förändringar i busstrafiken, uppdelat på område.

Tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor

Roslagsbanan

En nyhet i den nya tidtabellen är att SL slår upp dörrarna till Arninge station, där du på ett smidigt sätt kan byta mellan buss, bil, cykel och tåg.

Tvärbanan

Vardagar: För att underlätta för dig som arbetar på Bromma flygplats och Bromma blocks utökas tidtabellen med två kvällsturer, där sista avgången från Bromma flygplats går klockan 23.30.

Pendeltågen

Helger: Pendeltågen på linje 48 får ett glesare turutbud på sträckan mellan Järna och Gnesta på grund av lågt resande. Du kommer ha ett tåg varannan timme i stället för varje timme.

Pendelbåt

Linje 89 Ekerö–Klara Mälarstrand

Ytterligare en båt sätts in i trafik under isfria perioder vintertid. Det innebär att linjen får samma turutbud som under höst och vår. I sommartidtabellen försvinner avgångarna efter klockan 19.30 på grund av lågt resande.

Linje 83 Stockholm–Vaxholm–Ramsösund

Telegrafberget tillkommer som brygga för båtarna på linje 83X.

Linje 80 Nybroplan–Ropsten

Sticklinge brygga dras in under vintertidtabellen. Du kan i stället resa med busslinje 205.

Buss

I följande områden sker inga förändringar i den nya tidtabellen per den 12 december: Lidingö, Nynäshamn, Salem, Solna och Sundbyberg samt Stockholms innerstad.

Arbeten med lokal påverkan på trafiken 

Begränsad framkomlighet på Drottningholmsvägen

Trädplentering pågår på Drottningholmsvägen fram till slutet av december. Arbetet sker nattetid klockan 22.00 - 05.00.

Arbetet pågår Drottningholmsvägen, efter Hemslöjdsvägen i västlig riktning. Under arbetstiden är ett körfält avstängt. 

Begränsad framkomlighet på Bällstavägen

Det är ett tunnelbygge inför Tvärbanan på Kistagrenen på den västra sidan av bron över Ulvsundavägen. Två körfält stängs av i östlig riktning och ett körfält stängs av i västlig riktning. 
All gång och cykeltrafik hänvisas till ena sidan.

Arbetet pågår från den 6 december till hösten 2022. 

Teatergatan avstängd

Uppställning av mobilkran på Teatergatan den 8 december klockan 06.00 - 16.00.

Arbetet sker mellan Blasieholmsgatan och Nybrokajen. Fordon hänvisas att köra via Stallgatan och Hovslagargatan, om målpunkten är mellan Teatergatan 8 och Nybrokajen tillåts infart från Nybrokajen när mobilkranen står på plats.