KOMMANDE HÄNDELSER · Det är  färre och lugnare när det kommer till planerade arbeten som påverkar framkomligheten på väg- och järnväg när vi närmar oss jul och nyår.

Under julhelgen är det många som reser till och från Stockholm. Det förväntas att bli mer trafik den 22:a och 23 december. 

Tänk på att vara ute i god tid då restiden kan vara längre än vanligt. Ta raster och anpassa hastigheten efter rådande väderläge och trafik.

Vägarbeten som har lokal påverkan på trafiken 

Hamngatan avstängd nattetid

Hamngatan stängs av mellan Norrlandsgatan och Regeringsgatan nattetid under perioden 20 till 23 december klockan 21.00 - 05.00. Det är träd som ska planteras och under tiden måste vägen stängas av i riktning mot Sergels Torg. Fordonstrafik hänvisas att följa omledningsskyltning Hamngatan-Norrlandsgatan-Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan-Hamngatan. Avstängningen berör inte spårtrafiken, busstrafiken och andra fordon med tillstånd att köra i spårområdet.

Begränsad framkomlighet på Brunkebergstorg

Det är begränsad framkomlighet på Brunkebergstorg mellan Vattugatan och Herkulesgatan pga arbete med en höjdlift. Arbetet pågår 27 - 29 december klockan 22.00 - 05.00 . 

Ett körfält tas i anspråk och trafiken passerar uppställningsplatsen växelvis.

Begränsad framkomlighet på Stallgatan/Södra Blasieholmshamnen

Brunnsarbete pågår i korsningen Stallgatan/Södra Blasieholmshamnen. Arbetet pågår 28 - 30 december klockan 22.00 - 05.00.  När arbetet pågår är signalerna ställda på gulblink och trafikvakter reglerar trafikflödet i korsningen.

Tvärbanan byggs ut mellan Norra Ulvsunda till Helenelund

Region Stockholm bygger ut Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas under byggtiden. Tvärbanan byggs ut i etapper och sträckorna Ursvik och Helenelund beräknas vara klara år 2023 respektive 2025.

Tvärbanan till Kista och Helenelund

Utbyggnad av Tvärbanan sträckan Bromma flygplats - Helenelund pågår och natt mot måndag 20 december leds trafiken om vid Enköpingsvägen i norra Rissne, Sundbyberg, på grund av utbyggnaden av Tvärbanan.

Det är de förberedande arbetena med spårbron över Enköpingsvägen som påbörjas. 

Jul och nyår i SL-trafiken

Från julafton fredag den 24 december fram till och med torsdag den 6 januari går stora delar av trafiken enligt särskilda tidtabeller. Sök därför din resa i förväg för att se om din färdväg påverkas av trafikförändringar i jul och nyår.

Till exempel går både tunnelbanan och pendeltågen enligt en speciell tidtabell på julafton. Det går bland annat inga tåg i tunnelbanan natten mellan julafton och juldagen, utan första tunnelbanetåget på juldagsmorgonen börjar gå cirka klockan 06.00.

Bussarna kör enligt lördagstidtabell på julafton med en del undantag efter cirka klockan 15.00, där vissa linjer slutar gå helt och andra linjer får glesare turutbud.

På nyårsafton går tunnelbanan som på en lördag och som vanligt under natten mot nyårsdagen. Bussarna kör enligt lördagstidtabell på nyårsafton och natten mot nyårsdagen som en natt mot helgdag.

Alla aktuella tider för SL:s båtar, bussar, tåg och spårvagnar hittar du när du söker din resa på sl.se eller i appen.