Kommande händelser · Nordsydaxeln är avstängd under två nätter klockan 22 - 05, på grund av drift- och underhållsarbete. Munkbroleden enkelriktas från 12 december och det påverkar främst busstrafiken.

Nordsydaxeln avstängd nattetid

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Nordsydaxeln avstängd mot Nynäshamn

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natt torsdag 16 december stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn. Klaratunneln är helt avstängd. 

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.
Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nordsydaxeln avstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 17 december stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Gullmarsplan och Hagastaden, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och Karlbergstunneln i riktning mot Uppsala. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.
Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot fredag 17 december stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Trafikomläggning på Munkbroleden

Munkbroleden öster om Gamla stans tunnelbanestation enkelriktas under en period för att effektivisera byggnation.

Från 12 december och cirka sex månader framåt kommer Munkbroleden att enkelriktas. Förändringen påverkar främst busstrafiken, som kommer att köra motsols runt Gamla stan.

Hållplatserna vid Gamla stan flyttar till Skeppsbron och Mynttorget för linje 3 och 53 i riktning mot Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet.

Bussarna stannar vid två nya hållplatser:

  • Hållplats Slottsbacken på Skeppsbron.
  • Hållplats Mynttorget på Slottskajen.

Bussarna som kör i riktning mot Slussen kör precis som vanligt och stannar vid sina ordinarie hållplatser.

Enkelriktningen kommer att möjliggöra snabbare och effektivare byggnation av Slussplan och Munkbroleden.

Arbeten med lokal påverkan på trafiken

Begränsad framkomlighet på Söder Mälarstrand

Arbete pågår på Söder Mälarstrand i höjd med nummer 77 - 79. Under arbetstiden är ett körfält avstängt och trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler. Arbetet pågår 15 - 17 december. 

Islandstorget och Blackebergsvägen avstängd

Islandstorget och Blackebergsvägen är avstängd under tiden arbetet pågår med signalanläggning. Arbetet pågår 13 december - 16 december. 

Islandstorget stängs av och in och utfart mellan Bergslagsvägen och Blackebergsvägen är under arbetstiden inte möjligt. 

Gång och cykeltrafik leds förbi arbetsområdet.

Vakt finns på plats för att reglera gång och cykeltrafiken vid behov.

Begränsad framkomlighet på Sveavägen 

Natt mot 16 december ska en höjdlift ställas upp på Sveavägen, mellan Kammakargatan och Tegnérgatan mot Norrtull.

Under arbetstiden är ett körfält avstängt. Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00. 

Begränsad framkomlighet på Skrubba Malmväg 

Ett körfält är avstängt i norrgående riktning i samband med arbete med dagvattenbassänger intill Skrubba Malmväg. Arbetet pågår 13 - 17 december. Arbetet sker intill  korsningen Vindkraftvägen och utförs  utanför rusningstid och trafiken regleras med trafikvakter.