Trafikomläggning Munkbroleden

SLUSSEN · Munkbroleden öster om Gamla stans tunnelbanestation enkelriktas under en period för att effektivisera byggnation.

Munkbroleden öster om Gamla stans tunnelbanestation enkelriktas under en period för att effektivisera byggnation.

Från 12 december och cirka sex månader framåt kommer Munkbroleden att enkelriktas. Förändringen påverkar främst busstrafiken, som kommer att köra motsols runt Gamla stan.

Hållplatserna vid Gamla stan flyttar till Skeppsbron och Mynttorget för linje 3 och 53 i riktning mot Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet.

Bussarna stannar vid två nya hållplatser:

Hållplats Slottsbacken på Skeppsbron.
Hållplats Mynttorget på Slottskajen.

Bussarna som kör i riktning mot Slussen kör precis som vanligt och stannar vid sina ordinarie hållplatser.

Enkelriktningen kommer att möjliggöra snabbare och effektivare byggnation av Slussplan och Munkbroleden.