Kommande händelser · Under veckan pågår arbete nattetid på Norrortsleden och Södra länken, under arbetstiden kl 22-05 är vägarna avstängda och trafiken leds förbi området.

Norrortsleden avstängd nattetid 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 - 05.00. 

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Norrortsleden avstängd mot Rosenkälla

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 31 augusti stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Hagbylund, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Rosenkälla. Detta inkluderar Häggvikstunneln och Törnskogstunneln i östgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden avstängd mot Häggvik

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 1 september stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot trafikplats Häggvik. Detta inkluderar Törnskogstunneln och Häggvikstunneln i västgående riktning.

Södra länken nattavstängd 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Södra länken nattavstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 2 september stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö. Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Under arbetstiden är Nackatunneln öppen. 

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 3 september stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).
Under arbetstiden är Sicklatunneln öppen 

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Fortsatt påverkan på Ulvsundavägen i höjd med Solvalla

Från och med slutet av vecka 35 kommer trafiken i höjd med Solvalla att ledas om, samtliga körfält är öppna men trafiken kommer att flyttas mot Annedal.

På grund av att trafiken flyttas mot Annedal blir på- och avfarter från Bällstavägen lite kortare. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.
Anledningen till att detta sker är ett pågående arbete med att bygga en ny gångtunnel under Ulvsundavägen samt ett gångstråk mellan Annedal och Tvärbanans nya hållplats Solvalla.

Arbetet genomförs i etapper och påverkar framkomligheten på Ulvsundavägen under 2021. Projektet kommer att vara färdigställt under hösten 2022.

Begränsad framkomlighet på väg 275

På väg 275 vid Tranebergsbron i riktning mot Brommaplan är av- och påfart till Tranebergsslingan, Minneberg i rikning in mot stan avstängd pga brunnsarbete.

Omledning sker genom tranebergsvägen till väg 275 samt Drottningholmsvägen via Lindhagensplan.

Arbetet beräknas pågå från tisdag kväll 31/8 till 13 september.

Begränsad framkomlighet på Nynäsvägen

Ett körfält är avstängt på Nynäsvägen nattetid mellan Gubbängsmotet och Sofielundsmotet under perioden 30 augusti till 10 september. Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00. 

Inga på- och avfarten kommer påverkas i denna arbeten. 

Begränsad framkomlighet på Centralbron 

Ett körfält avstängt på Centralbron nattetid klockan 22 - 05 under perioden 1- 4 september.

Det är inmätning av broräcke som ska utföras och under arbetstiden är ett körfält avstängt i norrgående riktning. 

Arbetet utförs mellan avfarten mot Herkulesgatan och påfarten från Vattugatan. 

Begränsad framkomlighet på Söder Mälarstrand

Arbetet med brofundament under bron vid Riddarfjärdsavfarten på Söder Mälarstrand pågår från 1 september till 21 november. 

Trafiken påverkas på så vis att ett körfält stängs av i riktning mot Slussen på Söder Mälarstrand samt att mittenkörfältet i tunneln till Riddarfjärdsavfarten stängs av. Ett körfält är öppet för vänstersväng ut till Söder Mälarstrand och ett för högersväng ut mot Statsgårdsleden.

Begränsad framkomlighet på Klarastrandsleden

På Klarastrandsleden mellan Tegelbacken och Stadshusbron pågår ett kabelarbet under peropden 30 augusti till 5 september. Under tiden är höger körfält avstängd på Klarastrandsleden mellan Tegelbacken och Stadshusbron i riktning mot Kungsholmen (viadukten under Centralbron). Orsaken är arbete med kablar och kabelstegar på undersidan av bron.

Tellusvägen och Bäckvägen avstängd 

Under perioden 30 augusti – 12 september pågår ett vägarbete på Tellusvägen och Bäckvägen, under tiden är vägen avstängd.

Måndag 30 augusti klockan 04.00 och fram till och med söndag 12 september klockan 18.00 är det avstängt och inga bussar eller annan trafik kan köra på: Bäckvägen mellan korsningen Cedergrensvägen och Tellusborgsvägen samt Tellusborgsvägen mellan Kilabergsvägen och Oktobergatan. Linjerna 147, 161, 190 och 192 påverkas.

Busstrafiken kan inte trafikera på de vägar där trafiken leds om, därför blir flera hållplatser indragna. För mer information om hur din resa påverkas, se sl.se. Trafiken förutom busstrafik leds om via Pingstvägen/Cedergrensvägen samt Vattenledningsvägen för att ta sig runt det avstängda området.

Vegagatan avstängd

Uppställning av tornkran pågår från den 2 - 17 september. Under tiden är vägen avstängd mellan Odengatan och Observatoriegatan, trafik till Vegatan rekommenderas att följa uppskyltad omledning. 

Begränsad framkomlighet på Rosenlundsgatan - Wollmar Yxkullsgatan

Flera körfält är avstängda på Rosenlundsgatan under perioden 30 augsti till 24 september. Under arbetstiden är Wollmar Yxkullsgatan stängd för utfarat mot Rosenlundsgatan i västlig riktning. 

Väg 528, Tottnäs, broreparation

Från augusti 2021 fram till februari 2022 repareras den öppningsbara bron vid Tottnäs längs med väg 528.

Bron som är den enda förbindelsen till Oxnö kommer att stängas av och ersättas med en tillfällig pontonbro intill den ordinarie bron.

Det är omfattande reparationer som ska göras på den öppningsbara bron vid Tottnäs. För att du ska komma till och från Oxnö och för att blåljusmyndigheterna ska komma ut till ön, monterar Trafikverket upp en tillfällig pontonbro intill den befintliga bron som används under tiden som den befintliga bron repareras.

Den tillfälliga pontonbron kommer vara fem meter bred, enfilig och trafiken kommer att regleras med trafikljus, precis som vår ordinarie bro.

I augusti, vecka 34-35, ansluts pontonbron på vardera sidan av vattnet. När pontonbron är på plats börjar sedan arbetet med att reparera Tottnäsbron.

Även sjöfarten påverkas
Sjötrafiken påverkas också av reparationsarbeten. Farleden kommer att vara avstängd för all sjötrafik medan vi arbetar med reparationen av Tottnäsbron.

Den öppningsbara Tottnäsbron på väg 528 är den enda förbindelsen ut till Oxnö. Bron är i dåligt skick och har nått sin tekniska livslängd, och behöver därför omfattande reparationer.

Evenemang

Lördag 4 september genomförs sportevenemanget Tjejmilen på Djurgården och Gärdet.

Busstrafiken påverkas av avstängningar ca kl 09.00 – 18.00.
Påverkade busslinjer: 67, 69 och 76.