Kommande händelser · Under veckan är det begränsad framkomlighet på väg 73 i södergående riktning mellan Årsta havsbad och Segersäng när höger körfält ska asfalteras. Nordsydaxeln stängs av under två nätter.

Begränsad framkomlighet på väg 73 

Den 23-25 augusti asfalteras det högra körfältet på väg 73 mellan Årsta havsbad och trafikplats Segersäng i riktning mot Nynäshamn. Arbetet sker dagtid och medför begränsad framkomlighet.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt stängs ett körfält av och trafiken får växelvis passera vägarbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignaler.

Nordsydaxeln avstängd nattetid 

Avstängningen sker nattetid klockan 22.00 - 05.00.

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Nordsydaxeln avstängd mot Nynäshamn

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.
Natten mot torsdag 26 augusti stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nordsydaxeln avstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 26 augusti stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Gullmarsplan och Hagastaden, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och Karlbergstunneln i riktning mot Uppsala. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Väg 229 broreparation i höjd med Bollmora

Bron som går över väg 229 vid Bollmora ska repareras. Arbetet startar i månadsskiftet augusti/september och arbetet  räknar att vara klart i slutet av november.

Det är kantbalkarna på bron och broplattan under bron som behöver repareras. Arbetet medför att vägrenen stängs av och en del av ett körfält under bron. Detta kommer att få viss påverkan på trafiken som ska passera.

Begränsad framkomlighet på Rosenlundsgatan/Krukmakargatan

Från måndag 23 augusti till 10 september kommer Krukmakargatan stängas av för in- och utfart från Rosenlundsgatan, detta på grund av ett vägarbete. 

Begränsad framkomlighet på Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan 

Under perioden 27 - 29 augusti kommer gjutningsarbeten utföras i kvarteret Vildmannen i korsningen Biblioteksgatan/Jakobsbergsgatan.

Detta medför att betongbilar kommer köra till/från platsen. Fordonen ska från Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan backa in på Jakobsbergsgatan för att kunna utföra arbetet. Trafikvakter finns på plats på Norrlandsgatan för att tillfälligt stoppa övrig fordonstrafik när en betongbil anländer, på Birger Jarlsgatan leds fordonstrafik över till kollektivkörfältet med skyltning och trafikvakter. 

Trafikanter rekommenderas att välja andra vägar i närområdet, exempelvis Kungsgatan-Sveavägen-Hamngatan

Begränsad framkomlighet på Rådmansgatan

På Rådmansgatan mellan Birger Jarlsgatan och Karlavägen pågår fräsning och asfalteringsarbete under perioden 30 augusti till 3 september. T Trafiken regleras med trafikvakter.

Hamngatan avstängd nattetid

Uppställning mobillift på Hamngatan mellan Norrlandsgatan och Regeringsgatan mot Sergels Torg. Arbetet pågår nattetid klockan 01-05 under perioden 23 - 27 augusti och under tiden arbetet pågår är vägen avstängd.  
Fordonstrafik hänvisas till Norrlandsgatan-Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan för att passera arbetsområdet. Dagtid är det full framkomlighet. 

Luntmakargatan avstängd

Uppställning och arbete med mobilkran på Luntmakargatan mellan Tunnelgatan och Adolf Fredriks Kyrkogata. Arbetet pågår under perioden  25-27 augusti klockan 6-18. 

Fordonstrafik hänvisas till att köra via Sveavägen.