Kommande händelse · Arbete i Trafikverkets tunnlar fortsätter även denna vecka då Norrortsleden och Norra länken stängs av nattetid klockan 22.00 - 05.00.

Norrortsleden avstängd mot Häggvik

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 27 april stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot trafikplats Häggvik. Detta inkluderar Törnskogstunneln och Häggvikstunneln i västgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Arbete med broskarv i Nybodakurvan 

På E4 i höjd med Nyboda pågår arbete med broskarvar, arbetet pågår natt mot tisdag 27 april klockan 22.00 - 05.00. Under tiden arbetet pågår är vägen avstängd och trafikanterna hänvisas att följa skyltad omledning. 

Norra länken avstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot onsdag 27 april. torsdag 28 april och fredag 29 april stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Begränsad framkomlighet på Söder Mälarstrand

På Söder Mälarstrand ska en ställning monteras under bron, arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00, 29 april - 1 maj. Under arbetstiden är endast ett körfält öppet i riktning mot Slussen.

Asfalteringsarbete på Ulvsundavägen/Karlsbodavägen

26 april till 5 maj pågår asfalteringsarbeten på området vid Bromma Blocks  Under tiden arbetet pågår är infarten från Ulvsundavägen/Karlsbodavägen avstängd. Skyddsfordon stänger av ett körfält på Karlsbodavägen, och ett körfält i vardera riktning innan korsningen på Ulvsundavägen.

Begränsad framkomlighet på Klara Södra Kyrkogata

Fräsning- och beläggningsarbete på Södra Kyrkogatan under perioden 26 - 29 april klockan 7 till 19.  Arbetet pågår mellan Klara Västra Kyrkogata och Vattugatan och vägen är öppen under hela perioden men trafikvakter finns vid platsen och dirigerar trafiken växelvis förbi arbetsplatsen. 

Fordonstrafiken uppmanas att i möjligaste mån välja andra gator i närområdet under de dagar arbetet pågår. 

Begränsad framkomlighet på Nybohovsbacken 

Ett körfält är avstängt på Nybohovsbacken under perioden 26 april till 1 oktober.

Gatan avsmalnad till ett körfält på 3,5 meter förbi arbetsområdet. Arbetet längs med sträckan kommer vara uppdelat i flera mindre etapper.
Gående kommer att hänvisas över till andra sidan i etapper där ena gångbanan är avstängd.

Katarina Bangata avstängd

Schaktarbete pågår på Kataringa Bangatan under perioden 26 april till 30 maj. Under arbetstiden är Katarina Banata avstängt mellan Ljusterövägen och Vintertulls torget i östlig riktning. Trafiken hänvisas att åka norrut på Ljusteröven - Malmgårdsvägen och vidare till Barnängs Tvärgränd.

Ombyggnation av Gustav Adolfs Torg

Från 26 april till 7 juni ska området vid Gustav Adolfs Torg byggas om. Under tiden arbetet pågår kommer körfält tillfälligt att stängas av och smalnas av. Omledningsskyltar och hänvisningar kommer finnas vid platsen när detta sker. 

Grev Turegatan avstängd 

Uppställning av en mobilkran pågår på Grev Turegata 25 april till 6 maj, under tiden är vägen avstängd mellan Riddargatan och Humlegårdsgatan. 

Förändringar i busstrafiken 1 maj 

Lördag 1 maj sker en demonstration som startar på Norra Bantorget kl 14.00 och går till Kungsträdgården. På grund av detta tas all busstrafik bort från den delen av city från ca klockan 12.30 – 17.00.