Kommande händelser · Flera nattarbeten i Stockholms tunnlar påverkar framkomligheten nattetid klockan 22-05. Arbeten pågår i Citybanan och påverkar SL-pendeltåg nattid och tidiga morgnar under perioden 17 - 23 april,

Nordsydaxeln nattavstängd mot Nynäshamn

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natt mot tisdag 13 april och natt mot onsdag 14 april stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn. Klaratunneln är helt avstängd.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning. Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 - 05.00.

Nätterna mot tisdag 13 april, onsdag 14 april och torsdag 15 april stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden.

Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Klarastrandsleden avstängd i båda riktningar

Natt mot fredag 16 april är Klarastrandsleden avstängd i båda riktningar. Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00. Avstängningen gäller Klarastrandsleden, Karlbergstunneln och Tomtebodatunneln i båda riktningarna.

Flera nattarbeten på Norrortsleden, väg 265

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Törnskogstunneln avstängd i båda riktningarna 

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot onsdag 14 april stängs delar av väg 265 Norrortsleden av mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i båda riktningarna. 

Täby Kyrby - Rosenkälla avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot fredag 16 april stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Rosenkälla på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln. 

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Begränsad framkomlighet på Centralbron nattetid

Ett körfält är avstängt i södergående riktning på Centralbron klockan 22.00 - 05.00.

Det är brofogar som ska repareras och arbetet pågår vardagsnätter under perioden 12 - 23 april.

Arbetet sker i slutet av Söderkopplets påfart, slutet av Vattugatans påfart samt på Centralbron i höjd med Tegelbacken. Arbetsfordon finns på plats och stänger av ett körfält där man arbetar, trafiken hänvisas till närliggande körfält.

Flera körfält avstängda nattetid på Ulvsundavägen

Schaktarbete pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 på Ulvsundagvägen. Arbetet pågår i korsningen med Flygplatsinfarten/Ranhammarsvägen. Flera körfält är avstängda under arbetstiden och i korsningen regleras trafiken med vakt då tvärgående schakt ska korsa Ulvsundavägen. 

Solnabron avstängd nattetid

Natt mot fredag 16 april är Solnabron avstängd klockan 01.00 - 05.00.

Det är uppställning och arbete med en mobilkran på Solnabron, mellan Norra Stationsgatan och Solnavägen.

Arbetet påbörjas klockan 22.00 men trafiken påverkas inte förrän klockan 01.00 då avstängningen sker.

Under tiden arbetet pågår hänvisas trafik att följa uppskyltad omledning via Tomtebodavägen och Norra Stationsgatan. Trafikvakter finns vid platsen och släpper in räddningstjänst, polis, ambulans samt buss i linjetrafik genom det avstängda området.

Nybodakurvan avstängd 

Natt mot fredag pågår arbete på E4/E20 i Nybodakurvan, i norrgående riktning . Arbetet pågår klockan 23.00 - 05.00 och trafiken leds om via Åbyrondellen 

Korsning Sofiagatan/ Södermannagatan avstängd 

Från måndag 12 april till 7 maj är korsningen Sofiagatan/Södermannagatan avstängd. Under tiden arbetet pågår är det dubbelriktad trafik på
Nytorget mellan Närkesgatan och Sofiagatan.

Begränsad framkomlighet på Örbyleden

Torsdag 15 april klockan 09.00 - 15.00 pågår ett arbete i korsningen Örbyleden/Lingvägen. Under tiden arbetet pågår regleras trafiken med hjälp av skyddsfordon. 

Begränsad framkomlighet på Slöjdgatan

Ett körfält är avstängt på Slöjdgatan mellan 13 april till 15 december.

Arbetet pågår mellan Mäster Samuelsgatan och vändplanen mot Hötorget. Trafiken passerar platsen växelvis.

Schaktarbete på Mäster Samuelsgatan 

Den 14 april fram till 29 april pågår ett schaktarbete på Mäster Samuelsgatan, mellan Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan. 

Körfältet mot Regeringsgatan smalnas av till 3,5 meter på en kortare sträcka vid arbetsområdet.

Sl pendeltåg stannar inte på Stockholm City nattetid 

Förändringar i pendeltågstrafiken nattetid och tidig morgon pågår från fredag 17 april till fredag 23 april. 

På grund av underhållsarbete på stationerna och i tunnlarna stannar inga pendeltåg på Årstaberg, Stockholms södra, Stockholm City samt Stockholm Odenplan, tågen stannar i stället på Stockholm Central.

Arbetet pågår:

  • Natt mot lördag 17 april klockan 02.00-07.00,
  • Natt mot söndag 18 april klockan 02.00-08.00
  • Från midnatt till klockan 05.00 natt mot måndag till och med fredag 19-23 april.

Pendeltågstrafiken ersätts inte med någon särskild ersättningstrafik och du som behöver resa kan istället resa med tunnelbana och buss. Sök din resa från förstasidan av sl.se eller i appen för att hitta den resväg som passar bäst för dig.

Trafiken går som vanligt under övrig tid på dygnet.