Missa inte avfarten

Trafikomläggningar i Kungens kurva startar 20 maj

E4 Förbifart Stockholm · När trafiken läggs om på nya vägar måste två avfarter från E4/E20 stängas av. Var uppmärksam – missa inte avfarten som kommer innan den stängda avfarten. Planera din körning så att du inte kör fel!

Trafikomläggningarna startar i mitten av maj och fortsätter fram till början av juli och sker i flera etapper.

Det här händer

 • De permanenta vägarna förbi trafikplats Kungens kurva har nu byggts färdigt
 • E4/E20 som i dag går på tillfälliga vägar flyttas till de färdigbyggda vägarna
 • Vissa på- och avfarter behöver stängas av under en period. Se kartan nedan

Påverkade av- och påfarter

Dessa på- och avfarter stängs periodvis av under trafikomläggningen:

 1. Avfart södergående i trafikplats Lindvreten Norra
 2. Påfart södergående i trafikplats Kungens kurva
 3. Påfart norrgående i trafikplats Lindvreten Norra
 4. Avfart norrgående mot Circle K
 5. Tillfällig Avfart norrgående i trafikplats Kungens kurva

Karta över av- och påfarter
Karta över området. Klicka på kartan för att öppna en större bild.

Trafik söderut

Trafik söderut mot Skärholmen och Kungens kurva måste välja avfart 151 Kungens kurva med start den 20 maj klockan 22.00.

 • Detta sker på grund av att södergående avfart i trafikplats 150.2 Lindvreten Norra stängs mellan 20 maj klockan 22.00 och 27 maj klockan 05.00. Se punkt 1 i kartan.
 • Om du kommer från Stockholm och ska mot Skärholmen, Kungens kurva eller Vårby måste du svänga av redan vid avfart 151 Kungens kurva.
 • Följ orangea skyltar på E4 E20 med text ”All trafik till Skärholmen Kungens kurva”

Trafik norrut

Trafik norrut mot Skärholmen och Kungens kurva måste välja avfart 150.2 Lindvreten Norra med start den 4 juni klockan 22.00.

 • Detta sker på grund av att norrgående avfart i trafikplats 151 Kungens kurva stängs mellan 4 juni klockan 22.00 och 2 juli klockan 05.00. Se punkt 4 och 5 i kartan.
  Arbetena blev klara innan midsommar och avfart öppnades för trafik den 24 juni.
 • Om du kommer från Södertälje och ska mot Skärholmen, Kungens kurva eller Vårby måste du svänga av redan vid avfart 150.2 Lindvreten Norra.
 • Följ orangea skyltar på E4 E20 med text ”All trafik till Skärholmen Kungens kurva”

E4/E20 stängs av under två nätter

För att kunna lägga om trafiken till de nya permanenta vägarna på E4/E20 måste Trafikverket göra två nattavstängningar där all trafik leds om på det lokala vägnätet.

Avstängningar sker från klockan 22:00 den

 • 21 maj i södergående körriktning vid trafikplats 151 Kungens kurva
 • 4 juni i norrgående körriktning vid trafikplats 150.2 Lindvreten Norra