Planerade händelser · Under veckan är Essingeleden avstängd nattetid och E4/E20 vid Tpl Lindvreten är avstängd natten mellan lördag 12:e  och söndag 13:e september.

Essingeleden avstängd nattetid

Under veckans vardagsnätter är Essingeleden avstängd mellan klockan 22:00 och 05:00. 

Essingeleden är en del av E4/E20 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

Essingeleden nattavstängd mot Södertälje

Nätterna mot tisdag 8 september och onsdag 9 september stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Haga Södra och trafikplats Västberga i riktning mot Södertälje, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller även en del av Norra länken (Eugeniatunneln) och en del av Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid Norra Länken/Norrtull och lotsas genom arbetsplatsen.

Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Essingeleden nattavstängd mot Uppsala

Nätterna mot torsdag 9 september och fredag 10 september stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Västberga och trafikplats Tomteboda i riktning mot Uppsala, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller även påfarten från Södra länken och Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid påfarten från Åby trafikplats vid Södra Länken/Årsta och lotsas genom arbetsplatsen.

Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Rivning av bro i trafikplats Lindvreten

Natten mellan lördag 12 september och söndag 13 september kommer bron i den stängda trafikplats Lindvreten att rivas. Under tiden arbetet pågår är E4/E20 avstängd och trafiken leds om förbi platsen. Avstängningen beräknas pågå mellan klockan 22:00 och 08:00.

Begränsad framkomlighet på Danvikstullsbron nattetid 

Söndagen den 13 september påbörjas ett reparationsarbete av den södra delen av Danviksbron. Arbetet pågår nattetid under sex veckor och innebär en begränsad framkomlighet för motorfordon och sjöfart.

Klaratunneln avstängda i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natt mot tisdag 8 september och natt mot måndag 14 september stängs hela Klaratunneln av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Klaratunneln är en tunnel i Stockholms innerstad som förbinder Centralbron med Sveavägen och Mäster Samulersgatan.

Ombyggnation av gångbana på Riddarhustorget

Ombyggnation av gångbanan på Riddarhustorget påverkar framkomligheten  på Riddarhustorget mellan Munkbroleden och Storkyrkobrinken i östlig riktning. Stora Nygatan är avstängd mot Riddarhustorget. Arbetet beräknas pågå från fredag 11 september till 25 oktober. 

Uppställning av mobilkranar begränsar framkomligheten

Under nattetid är gatorna avstängda under tiden mobilkranar monteras på plats. Vägar som berörs är Regeringsgatan och i korsningen Klara Norra Kyrkogata/Apelbergsgatan samt Rödbogatan och Herkulesgatan.

Regeringsgatan

Vägen är helt avstängd norr om David Bagares Gata.

Arbetet beräknas pågå under en av följande nätter, tisdag 8 september eller tisdag 15 september, klockan 00:00-05.00. Norrgående trafik hänvisas att välja Sveavägen eller Birger Jarlsgatan. Trafik på Regeringsgatan hänvisas mot Sveavägen via Oxtorgsgatan eller Apelbergsgatan och mot Norrlandsgatan/Birger Jarlsgatan via Brunnsgatan.

Klara Norra Kyrkogata/Apelbergsgatan

Uppställning av mobilkran i korsningen Klara Norra Kyrkogata/Apelbergsgatan en natt under perioden 7 - 11 september klockan 22:00-05:00. Under tiden arbetet pågår kan endast gående passera arbetsområdet. 

Rödbogatan

Natten mellan 7 och 8 september är Rödbogatan avstängd mellan Jakobsgatan (Rödbotorget) och Herkulesgatan (mot Herkulesgatan) klockan 22:00-05:00.

Herkulesgatan

Under två nätter 8 - 10 september är Herkulesgatan avstängd mellan Rödbogatan och Drottninggatan klockan 22:00-05:00. Trafik hänvisas till närliggande gator i området.

Färjestadsvägen vid Ängbyplan avstängd 

Färjestadsvägen är avstängd vid Ängbyplan. Ett schaktarbete pågår från måndag 7 september till 31 december. 

Vasagatan mellan Norra Bantorget - Tegelbacken

Rivning av refuger och placering av signalstolpar. Arbetet pågår kvälls- och nattetid under perioden 7 - 11 september. Arbetet pågår klockan 20.00 till 06.00.

Körfält kan, beroende på plats, smalans av eller tillfälligt stängas under tiden arbetet pågår.