Kommande händelser · Under veckan startar ett arbete på Bergslagsvägen med begränsad framkomlighet mellan Brommaplan och Beckombergavägen.

Johanneshovsbron avstängd i södergående riktning 

Under perioden 29 september till 18 december repareras brofogar på Johanneshovsbron. Arbetet utförs nattetid klockan 22.00 - 06.00 och under arbetstiden är vägen avstängd i södergående riktning.

Trafik leds om via Skansbron från Skanstull till Norra Arenakopplet.

Begränsad framkomlighet på Essingeleden

Arbete med broskarven på Essingeleden i norrgående riktning begränsar framkomligheten. Arbetet pågår natt mot tisdag 29 september med start klockan 21.00 och pågår till 05.00.

Klockan 21.00 - 22.00 är ett körfält avstängt, från klockan 22.00 är två körfält avstängda. Som mest kommer tre köräflt vara avstängda. 

Begränsad framkomlighet på Bergslagsvägen 

På Bergslagsvägen mellan Brommaplan och Beckombergavägen ska belysningsarmaturer bytas ut. Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 från den 28 september till 30 oktober. Ett körfält kommer att vara avstängt under tiden arbetet pågår.

Färjestadsvägen avstängd 

Färjestadsvägen är avstängd mellan Roslingsvägen och Karl Nordströms väg under perioden 28 september till 27 november. Trafiken leds om via Roslingsvägen och Karl Nordströms väg. 

Björksätravägen avstängd 

Schaktarbete pågår under perioden 1 oktober till 31 december på Björksätravägen mellan Ålgrytevägen och Aspsätravägen. Under arbetstiden är vägen avstängd. Trafik kommer att kunna ta sig fram till idrottshallarna. 

Biltrafiken leds om och busslinje 135 får omlagd körväg. Cyklister och gående samsas på samma utrymme förbi arbetsplatsen.

Målargatan avstängd 

Under perioden 28 september till 8 november pågår kantstensbyte och plattläggning i korsningen Kungsgatan/Målargatan. Under arbetstiden är Målargatan avstängd för trafik och på Kungsgatan är det växelvis trafik förbi. Cyklister och gående leds runt arbetsområdet.

Begränsad framkomlighet vid Vårholmsbackarna

Ett körfält är avstängt vid Vårholmsbackarna i höjd med Örnholmsstigen på grund av ett arbete med kantsten och refuger. Arbetet pågår från 30 september till 20 oktober. 

För cykel och gångtrafikanter blir det smalare passage förbi arbetet eftersom ena körfältet är avstängt. Övergångsstället är avstängt och gående leds om via tillfälliga övergångsställen.

Schaktarbete påverkar framkomligheten på Fleminggatan 


Under perioden 1 oktober till 23 december är det begränsad framkomlighet på Flemingatan.

Cyklister hänvisas ut i blandtrafik och busshållplatsen flyttas och bussar kör i bilkörfält.

Broinspektion under Essingeleden

Ett körfält är avstängt på Gröndalsvägen och Blommensbergsvägen under Essingeleden under tiden broinspektionen pågår. Arbetet pågår en dag på vardera väg under perioden 28 september till 2 oktober.