Kommande händelser · Flera beläggningsarbeten påbörjas under veckan som påverkar framkomligheten nattetid. De flesta arbeten pågår mellan klockan 22.00 och 05.00.

Norra länken delvis avstängd

Under två nätter är Norra länken delvis avstängd, klockan 22.00 - 05.00. 

Nätterna mot tisdag 22 september och onsdag 23 september är Eugeniatunneln och Karolinertunneln avstängda. 

Nätterna mot torsdag 24 september och fredag 25 september är Karolinertunneln samt ett körfält in mot Norrtull avstängda.

Beläggningsarbeten i Västerort

Flera körfält är avstängda kvälls- och nattetid när beläggningsarbete pågår vid Ulvsundaplan, Drottningsholmsvägen och Stora Mossens Backe. Arbetet pågår klockan 22.00 till 05.00 under perioden 23 - 30 september. 

Fordons-, gång- och cykeltrafik regleras med vakt. 

Ett körfält avstängt på Ulvsundavägen-Karlsbodavägen

Under perioden 21 september till 9 oktober pågår schaktarbete på  Ulvsundavägen och Karlsbodavägen. Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 och under arbetstiden är ett körfält avstängt. 

Ett körfält avstängd på Västerled

Från den 21 september till 9 oktober pågår arbete med vattenledning längs med Västerled nummer 2 till 25. Under arbetstiden är ett köräflt avstängt klockan 22- 00 till 05.00. 

Begränsad framkomlighet på Centralbron nattetid

Höger körfält är avstängt nattetid på Centralbron i riktning mot Gullmarsplan/Nynäshamn

Arbetet pågår under perionden 21 - 30 september klockan 00.00 - 05.00.

Inga på- och avfarter till Centralbron berörs av arbetet. 

Beläggningsarbete och breddning av cykelbana

Ett körfält är avstängt på Sankt Eriksgatan mellan Sankt Eriksplan och Sankt Eriksbron i riktning mot Fridhemsplan under perioden 21 - 27 september. 

Det är ett beläggningsarbete som pågår samtidigt som cykelbanan ska breddas.

Beläggningsarbete på Nybrokajen och Hovslagargatan

Från måndag 21 september till fredag 25 september pågår fräsning- och beläggningsarbete på Nybrokajen och Hovslagargatan. Arbetet pågår dagtid klockan 07.00 - 18.00 mellan Stallgatan och Södra Blasieholmshamnen

När arbete utförs i anslutning till Stallgatan släcks signalerna i korsningen. Trafikvakter finns på plats under hela veckan och reglerar trafiken där arbetet för tillfället befinner sig.

Begränsad framkomlighet på Strandvägen

Asfalteringsarbete pågår på Strandvägen mellan Djurgårdsbron och Oxenstiernsgatan från måndag 21 september till fredag 25 september. Arbetet utförs nattetid från klockan 20.00 till 06.00. 

Under arbetstiden är trafiksignalerna släckta och trafikvakter finns på plats och dirigerar trafiken. 

Ett körfält avstängt på Roslagsvägen

Ett körfält är avstängt på Roslagsvägen nattetid från onsdag 23 september till fredag 25 september klockan 22.00 - 05.00. Arbetet pågår i höjd med Brunnsviksvägen och Norra Fiskartorpsvägen i båda riktningarna.

Björksätravägen avstängd

Björksätravägen i Sätra kommer att vara avstängd mellan Ålgrytevägen och strax öster om Aspsätravägen. Aspsätravägen stängs även av ut mot Björksätravägen. Det kommer gå att ta sig fram till idrottshallarna. Arbetet påbörjas 21 september och beräknas pågå året ut.

Gång- och cykeltrafik samsas på ena sidan förbi arbetet.

Busslinje 135 får omlagd körväg.

Flera körfält avstängt vid Hammarby Allé nattetid

Asfalteringsarbetet pågår på Hammarby Allé- Fredriksdalsgatan-Kabyssgatan
från torsdag 24 september till onsdag 30 september klockan 21.00 - 05.00.

Muskötunneln avstängd nattetid 

Avstängningen pågår från klockan 22.00 till 05.00 i båda riktningarna. Avstängningen sker natt mot måndag 21 september och natt mot fredag 25 september. Trafiken lotsas genom tunneln.

Muskötunneln är en tre kilometer lång vägtunnel som går längs med väg 529 som mellan Ösmo och Muskö.