Södermalm · Söndagen den 13 september påbörjas ett reparationsarbete av den södra delen av Danviksbron. Arbetet pågår nattetid under sex veckor och innebär en begränsad framkomlighet för motorfordon och sjöfart.

Vid en garantibesiktning av den södra delen av Danviksbron upptäcktes sprickor i svetsningen som fäster broklaffen i bron. Sprickorna är inte farliga, men kan förvärras om de inte lagas. Därför kommer Stockholms stad genomföra ett reparationsarbete av bron mellan den 13 september och 25 oktober.

Så påverkas trafiken

Gående och cyklister kommer kunna använda bron utan begränsad framkomlighet.

Motorfordon kommer ledas om till den norra delen av bron när arbetet pågår mellan 19.00 och 05.00.

Sjötrafik som kräver broöppning kommer inte kunna passera under följande tider:

  • Mellan den 13/9 klockan 21.00 och den 18/9 klockan 10.00
  • Mellan den 20/9 klockan 21.00 och den 25/9 klockan 10.00
  • Mellan den 27/9 klockan 21.00 och den 2/10 klockan 10.00
  • Mellan den 4/10 klockan 21.00 och den 9/10 klockan 10.00
  • Mellan den 10/11 klockan 21.00 och den 16/10 klockan 10.00
  • Mellan den 18/10 klockan 21.00 och den 23/10 klockan 10.00