E4 Förbifart Stockholm · Natten mellan lördag och söndag, den 12 - 13 september, rivs bron över E4/E20 mellan Vårby allé/Skärholmsvägen och Kungens kurvaleden. Under rivningen av bron kommer E4/E20 vara avstängd.

Avstängningen sker nattetid mellan klockan 22:00 och 08:00.

Trafiken leds om

Under avstängningen kommer trafiken att ledas om:

  • Södergående riktning (mot Södertälje) – välj avfarten till trafikplats Lindvreten Norra och följ skyltning söderut på Skärholmsvägen till påfarten mot Södertälje E4/E20. Observera att denna påfart sedan tidigare är flyttad till tillfälligt läge och ansluter direkt från rondellen vid Skärholmsvägen/Vårby Allé.
  • Norrgående riktning (mot Uppsala) – välj den tillfälligt öppnade avfarten till trafikplats Lindvreten (trafikplats 150), följ skyltning och ta påfarten till Stockholm E4/E20. Avfarten kommer återigen stängas när E4/E20 öppnas för trafik igen på söndagen.

Under vissa arbetsmoment kommer trafiken att behöva stoppas helt i cirka 10 minuter.

Omledning 1.jpgKarta som visar omledningsvägar när E4/E20 är avstängd.

Restriktioner för tung trafik

På omledningsvägarna är det fri bredd på minst 3,5 meter. Det finns inga hinder för fri höjd och bärighet BK1 gäller.

Begränsningar före och efter avstängningen

Utöver totalavstängningen kommer följande trafikpåverkande begränsningar att ske på E4/20 vid trafikplats Lindvreten [150] samma datum:

Lördag 12/9

  • Klockan 20:00. Ett körfält stängs av i varje körriktning.
  • Klockan 21:00. Två körfält stängs av i varje körriktning.

Söndag 13/9

  • Klockan 08:00 - 10:00. Eventuellt stängs det högra körfältet av i en eller två körriktningar.