Norrmalm · Natten mellan den 14 och 15 september startar nya arbeten i tre olika områden på Vasagatan. Under byggtiden blir det stor påverkan på framkomligheten för gående, bil- och cykeltrafik vid Vasagatan.

Ombyggnation av Vasagatan fortsätter och från klockan 20.00 måndagen den 14 september startar arbeten med att etablera tre nya arbetsområden. Arbeten kommer att pågå hela natten fram till klockan 06.00 tisdagen den 15 september. 

Det är många betongblock och mycket byggstängsel som ska placeras ut. Ett flertal arbetsfordon i form av lastbilar, kranbilar och trafikomledningsbilar med blinkande ljus, kommer arbeta på Vasagatan och det kommer vara svårt att färdas på Vasagatan under kvällen och natten. Sommaren 2021 beräknas dessa aktuella områden bli färdiga.

Trafiken leds om

Från tisdagen den 15 september, kommer morgontrafikanterna (både bilister, cyklister och gående) att mötas av att trafiken är omledd runt dessa tre arbetsområden som är placerade på följande sträckor:

• Vasagatan mellan Olof Palmes gata och Kungsgatan
• Vasagatan mellan Vasaplan och taxiplatsen vid Centralplan
• Vasagatan mellan Tegelbacken och området under Vattugatan/bron över Vasagatan

Framkomlighet för olika trafikslag

I områdena där arbetena pågår blir det trångt att passera. Många behöver samsas om utrymmet som är betydligt mindre under byggtiden. 

Biltrafik

Bilar kommer att ha ett körfält färre i vardera riktningen och behöver även samsas med cyklar förbi arbetsområdena under byggtiden. Den som har möjlighet rekommenderas att använda andra vägar under byggtiden. Du som behöver åka på Vasagatan – var uppmärksam och försiktig.

SL:s busstrafik på Vasagatan

Under projektets gång har busstrafiken på Vasagatan förändrats. Flera linjer har nya hållplatslägen på Kungsbron och Klarabergsviadukten medan andra finns kvar på Vasagatan.

Cyklister

Det finns inte plats för separata cykelbanor förbi arbetsområdena under byggtiden. Cyklister behöver därför åka i bilarnas körfält. Den som har möjlighet rekommenderas att använda andra vägar under byggtiden. Du som behöver cykla på Vasagatan, var försiktig.

Gående

Gående som passerar arbetsområdet kommer att göra det på en yta som blir mindre under byggtiden. I första skedet kommer gående att gå på trottoaren närmast husfasaderna. Senare när arbeten ska ske närmast husfasaderna kommer gående behöva ledas längre ut från huset och entréerna nås via gångbryggor.

Nya Vasagatan byggs från 2018 till 2022

Stockholms stads arbete med att bygga om Vasagatan startade i augusti 2018. Arbetet genomförs i etapper, vilket innebär att det ibland byggs på flera platser samtidigt. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas pågå fram till hösten 2022.

Vasagatan är ett av de mest trafikerade gång- och cykelstråken i City. Ytorna för gående och cyklister räcker inte till samtidigt som trafiksäkerheten behöver förbättras. Hela gatan från Tegelbacken till Norra Bantorget, en sträcka på cirka 750 meter, byggs om för att ge bättre förutsättningar för gående och cyklister.