Kommande händelser · Nordsydaxeln är avstängd under två nätter. Cykel- och gångbanan på Liljeholmsbron ska asfalteras, under arbetstiden leds gående och cyklister om.

E18 Hjulsta - Rinkeby nattavstängt 

Under två nätter är E18 mellan Hjulsta och Rinkeby avstängd, arbetet pågår mellan klockan 22.00 - 05.00. 

Natt mot tisdag 6 oktober är vägen avstäng i riktning mot Stockholm.
Natt mot onsdag 7 oktober är vägen avstängd mot Enköping.

Trafikanter hänvisas att följa uppskyltad omledning.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natt mot fredag 9 oktober stängs delar av väg 265 Norrortsleden mellan Rosenkälla och Mossens cirkulationsplats. Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Nordsydaxeln nattavstängd

Under två nätter är Nordsydaxeln avstängd. Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 - 05.00. 

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Nordsydaxeln avstängd mot Nynäshamn

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.
Natten mot torsdag 8 oktober stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn. Klaratunneln är helt avstängd.

Nordsydaxeln avstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.
Natten mot fredag 9 oktober stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Gullmarsplan och Hagastaden, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och Karlbergstunneln i riktning mot Uppsala. Klaratunneln är helt avstängt. 

Klaratunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Från och med natt mot tisdag 6:e oktober till och med natt mot måndag 12 oktober är hela Klaratunneln avstängd på grund av byggnationer av fastigheter intill Klaratunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Klaratunneln är en tunnel i Stockholms innerstad som förbinder Centralbron med Sveavägen och Mäster Samulersgatan.

Flera körfält är avstängda på Nynäsvägen 

Arbete med brofogar ska utföras på Nynäsvägen mellan Johanneshovsmotet och Norra Arenakopplet.

Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 8 oktober till 30 november. Ett körfält är öppet i vardera riktning. 

Danviksbron stängs av helt för biltrafik

Söndagen den 11 oktober från klockan 18.00 till klockan 05.00 på måndag den 12 oktober stängs Danviksbron av för ett reparationsarbete.

Det innebär att:

  • Båttrafik som kräver öppning av bron kommer inte att kunna passera
  • Blåljustrafik och bussar kommer köra med flaggvakter i bussfilen
  • Gående och cyklister kommer köras över bron med extrainsatt buss.

Det var under den pågående reparationen av den södra delen av Danviksbron som man hittades ett fel som kräver en mer omfattande reparation. Bron stängs därför av tolv timmar under natten mot måndag 12 oktober.

Trollesundsvägen avstängd 

Trollesundsvägen är avstängd mellan Skeppstavägen och Gryksbovägen. Det är schaktarbete som pågår under hela oktober. Trafiken leds om via Björksundsslingan - Läggestavägen. 

Begränsad framkomlighet på Akallalänken

Mellan den 5 oktober till 9 oktober pågår förberedande arbeten och beläggningsarbete på Akallalänken. Under tiden arbetet pågår regleras trafiken med hjälp av trafikvakter. Arbetet pågår mellan klockan 19.00 - 05.00. 

Flera körfält avstängda på Norrbyvägen

Måndagen den 5 oktober till 30 oktober pågår ett schaktarbete på Norrbyvägen. Under arbetstiden är flera körfält avstängda, men det kommer alltid att vara två körfält öppna i riktning mot Ulvsundavägen och ett körfält är öppet mot Huvudsabron.

Storgatan är enkelriktad mellan Vallgatan och Bergsgatan i norrgående riktning på grund av byggnation av hus. 

Cykel och gångtrafik leds om mellan måndagar - torsdagar klockan 9-15 och fredagar klockan 9-14. 

Begränsad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter vid Liljeholmsbron 

Fräsning- och asfalteringsarbete ska utföras på gång- och cykelbanan vid och under Liljeholmsbron. Arbetet pågår från 5 oktober till 9 oktober klockan 9-00 - 15:00. Under arbetstiden leds gång- och cykeltrafikanter om. 

Begränsad framkomlighet på Magelungsvägen 

Fräsning och asfalteringsarbete pågår under perioden 5 oktober till 15 oktober  på Magelungsvägen, mellan  korsningen Ullerudsbacken och Perstorpsvägen. 

Arbetet pågår kvälls- och nattetid klockan 20.00 - 06.00 och under tiden arbetet pågår är ett körfält avstängt. 

Björksätravägen vid Alsätravägen

Fräsning och asfalteringsarbete påbörjas 5 oktober och pågår till 23 oktober. Arbetet utförs norr om korsningen med Alstäravägen. I början av arbetet är ett körfält avstängt sedan kommer trafiken att regleras med hjälp av vakter. 

Schaktarbete på Norrlandsgatan

På Norrlandsgatan mellan Hamngatan och Smålandsgatan pågår schaktarbete 5 - 9 oktober. Arbetet utförs nattetid klockan 22.00 - 05.00 och medför att ett körfält stängs av. Trafiksignalen i korsningen Hamngatan/Norrlandsgatan är släckta. Trafikvakter finns på plats när trafiksignalen är släckt och reglerar trafiken.

Begränsad framkomlighet på Bergslagsvägen 

Bergslagsvägen är avstängd mellan Skattegårdsvägen och den nya infarten till Siktgatan, trafiken regleras med flaggvakter via den avstängda gång- och cykelbanan väster om Bergslagsvägen.

Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 onsdag 7:e till fredag 9 oktober.