Kommande händelser · Måndag morgon den 26 oktober klockan 05.00 öppnas nya Slussbron och det innebär att trafiksituationen blir förändrad. Fredag till måndag morgon är Mälarbanan avstängd, tågtrafiken ersätts med buss.

Trafikomläggning vid Slussen

Måndag den 26 oktober klockan 05.00 öppnas nya Slussbron och det innebär att trafiksituationen också blir förändrad. Bilister, cyklister och gångtrafikanter kommer att märka av förbättrade väg- cykel- och gångbanor.

Hur påverkas trafiken

Alla trafikslag kommer att kunna ta sig till och från Södermalm och Hornsgatan via Skeppsbron och den nya bron. Dessutom öppnas Katarinavägen för kollektivtrafik igen.

All trafik via Slussen kommer nu att ledas över den nya bron samtidigt som den västra bron stängs och rivningen påbörjas.

Södra länken nattavstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 27:e, onsdag 28:e och torsdag 29 oktober stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö. Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Begränsad framkomlighet på Stadsgårdsleden

Flera körfält är avstängda på Stadsgårdsleden mittemot Fotografiska klockan 20.00 till 06.00 från tisdag 27:e till fredag 30 oktober. 

Det är ett arbete med den nya bussterminalen som byggs vid Slussen. 

Begränsad framkomlighet på Nynäsvägen

Flera körfält är avstängda nattetid på Nynäsvägen vid Globen och Tele2 Arena. 

Natten mot tisdag 27 oktober pågår rensning av buskage på Nynäsvägen, under arbetstiden flera körfält avstängda i norrgående riktning. 

Bällstavägen rustas upp

Bällstavägen, delen mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen i Bromma rustas upp under perioden oktober till hösten 2021. Arbetena pågår i huvudsak under vardagar klockan 7 till 22 men för att minimera störningarna på framkomligheten kommer vissa arbeten att utföras på helger och nätter.

Framkomligheten för biltrafiken kan stundtals vara begränsad. Välj om möjligt annan väg.

Begränsad framkomlighet även för gående och cyklister då en av gång- och cykelbanorna kommer att vara avstängd.

Ombyggnation av korsningen Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan

Natten mot torsdag 29 oktober pågår arbete med ombyggnaton av av korsningen Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan. Arbetet pågår klockan 21.00 - 05.00 och under tiden dirigerar trafiken av trafikvakter. Om man har möjlighet rekommenderas man att använda andra vägar, som exempel Sveavägen. 

Ombygganation av korsningen Telefonvägen /LM Ericssons Väg

Nya övergångsställen ska anläggas i korsningen Telefonvägen/LM Ericssons Väg. Arbetet pågår natt mot fredag 30 okober klockan 21.00 - 05.00. Under tiden arbetet pågår är trafiksignalen släckt och trafikvakter finns vid platsen och dirigerar trafiken.

Smalare körfält på Stallgatan 

Kantstens- och signalarbete utförs på Stallgatan. Arbetet påbörjas tisdag 27 oktober och pågår till 30 november. 

Arbetet som ska utföras är ombyggnad av gångbana, omsättning av kantsten och flytt av signalstolpar, arbetet utförs där Stallgatan ansluter till Nybrokajen.

Under arbetets genomförande smalnas Stallgatan av och får en total bredd på 4 meter. Gående leds runt arbetsområdet med hänvisningsskyltar.

Olofsgatan avstängd

Olofsgatan är avstängd mellan Apelbergsgatan och Kungsgatan den 28 oktober klockan 06.00 - 15.00.

Trafikvakter finns på plats och hänvisar fordonstrafiken till alternativa vägar i närområdet.

Luntmakargatan avstängd

 Under perioden 29 oktober till 19 november är Luntmakargatan avstängd mellan Rådmansgatan och Kungstensgatan på grund av ett arbete med vattenledningen. 

Ruddammsvägen avstängd

Måndag 26 oktober till och med torsdag 29 oktober stängs Ruddammsvägen av för biltrafik mellan Körsbärsvägen och Bigaråvägen, detta på grund av ett arbete med att nedmontera en tornkran.

Arbetet utförs mellan klockan 07.00-15.00, busstrafik kan passera och regleras av flaggvakter

Atlasgatan avstängd

Från den 26 oktober till 29 januari pågår ett ledningsarbete på  Atlasgatan mellan Völundagatan och Vulkcanusgatan. Under arbetstiden är vägen avstängd.

Ett körfält är avstängd på Bergslagsvägen och Vällingbyrondellen

Från 26 oktober till slutet av december pågår brunnsarbeten på Bergslagsvägen och i Vällingbyrondellen. Under arbetstiden är ett körfält avstängt . Arbetet pågår dagtid klockan 9.00 - 15.00.

Begränsad framkomlighet på Kungsgatan

Ett körfält är avstängd nattetid på Kungsgatan mellan Vasagatan och Klara Norra Kyrkogata. Arbetet pågår under tre nätter mellan 29 oktober till 3 november och busstrafik och andra fordon med tillstånd får passera arbetsplatsen växelvis. 

Broreparation på väg 283, Älmstabron 

Fram till och med januari 2021 reparerar Trafikverket den öppningsbara bron över Väddö kanal på väg 283 i Norrtälje kommun.

Bron kommer att stå öppen nattetid, och trafiken leds då om

Nattetid fram till den 18 december kommer bron av och till stå i öppet läge för att vi ska kunna reparera bron invändigt. Mellan klockan 21.00 och 05.00 leds trafiken om och trafikanter hänvisas att följa orange skyltning på plats.

För att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt på dagtid kommer körfältet att vara smalare över bron och hastigheten är lägre förbi arbetsplatsen. 

Sjötrafik påverkas också av reparationsarbetet. Mellan den 16 oktober 2020 och den 10 januari 2021 kommer endast segelbåtar med segelfri höjd upp till 4,5 meter kunna passera under bron, dock med begränsad farledsbredd.

Älmstabron förbinder väg 283, som går till Grisslehamn, med fastlandet.

Mälarbanan avstängd

Mellan fredag den 30 oktober klockan 22:40 och natten mot måndag den 2 november kan inga tåg passera mellan Sundbyberg och Jakobsberg då Trafikverket arbetar vid spårområdet. 

Det påverkar både SL-pendeltåg och SJ regional- och fjärrtåg.  

De pendeltåg som kommer söderifrån vänder i Sundbyberg och de pendeltåg som kommer norrifrån vänder i Jakobsberg. Regional- och fjärrtåg vänder i Bålsta.  Tunnelbanan går från Hjulsta till och från Sundbyberg under hela avstängningen, och från Hjulsta går ersättningsbussar.

Du hittar information om ersättningstrafik på sl.se och på sj.se 

Tågavgångarna på måndagsmorgonen påverkas inte av avstängningen.