Kommande händelser · Under tre nätter är Norra länken avstängd i riktning mot Essingeleden. Även Norrortsleden, väg 265, är avstängd i riktning mot E4 en natt under veckan.

Norrortsleden avstängd mot Häggvik

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 20 oktober stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot trafikplats Häggvik.

Detta inkluderar Törnskogstunneln och Häggvikstunneln i västgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Norra länken avstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot onsdag 21:a, torsdag 22:a och fredag 23 oktober stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Varvsgatan avstängd  mellan Hornsgatan och Hornsbruksgatan

Uppställning av en mobilkran pågår under perioden 20 - 30 oktober. Under arbetstiden är vägen avstängd och trafiken hänvisas att åka via Lignagatan.

Hundra Knutars Backe nattavstängd 

Natt mot fredag 23 oktober är Hundra Knutars Backe avstängd i båda riktningar. Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00.

Apelbergsgatan avstängd nattetid

Vid Apelbergsgatan nummer 43 ska en mobilkran monteras upp. Arbetet pågår mellan Drottningsgatan och Holländargatan natten mot onsdag 21:a, torsdag 22:a och natt mot fredag 23 oktober. Arbetet pågår klockan 00.00 - 06.00 

Fordonstrafik hänvisas till närliggande gator. Vakter på plats är behjälpliga för gående till/från fastigheter på sträckan.

Ett körfält avstängt på Riddarhustorget

Beläggningsarbetet pågår 21 - 23 oktober på Riddarhustorget nattetid klockan 22.00 - 05.00. Under arbetstiden är ett körfält avstängt.

Begränsad framkomlighet Hornsgatan/Götgatan

Från torsdag 22 oktober till måndag morgon 26 oktober pågår nattarbete i korsningen Hornsgatan/Götgatan Arbetet pågår klockan 20.00 - 05.00.

Det är förberande arbeten inför trafikomläggningen och öppningen av Slussbron som sker måndag 26 oktober klockan 05.00.

Trafiken dirigeras med hjälp av trafikvakter. 

Nattarbete vid busshållplatsen Hornsgatan, sker natten till fredag 23 oktober.

Gång- och cykelbana vid Londonviadukten

Beläggningsarbete på gång- och cykelbana på Folkungagatan mellan Tegelviksslingan och Danviksbron utförs lördag 24 och söndag 25 oktober. 

Gående och cyklister leds om till södra sidan. Busshållplats Londonviadukten avstängd i rikning Slussen och busskörfält avstängt mellan korsningarna Tegelviksslingan-Folkungagatan.