Kommande händelser · Norra länken stängs av nattetid på grund av drift- och underhållsarbete. Flera beläggningsarbetet startar på flera håll där trafiken påverkas med avstängda körfält och släckta trafiksignaler.

Norrortsleden avstängd mot Rosenkälla

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 13 oktober stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Hagbylund, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Rosenkälla. Detta inkluderar Häggvikstunneln och Törnskogstunneln i östgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Norra länken avstängd mot Lidingö

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot onsdag 14:e, torsdag 15:e och fredag 16 oktober stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan.

Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Nattarbete på E4/E20 mellan Bredäng och Kungens Kurva

Upp- och nedfarter till E4 Förbifart Stockholm ska byggas i höjd med Storsätragränd och Smista allé. Just nu pågår borrning vid två platser längs med väg E4/E20 mellan Bredängs trafikplats och Kungens kurva som kommer märkas i närområdet.

Arbete kommer pågå från tisdag 13 oktober klockan 19:00 till onsdag morgon 14 oktober klockan 05:00.

Två körfält behöver stängas under pågående arbete.

Broreparationer vid trafikplats Saltskog 

Trafikverket reparerar två broar vid trafikplats Saltskog i Södertälje. Arbetet startar fredag 16 oktober och beräknas pågå till mitten av november.

Arbete sker både dag- och nattetid, mellan klockan 09.00-15.00 respektive klockan 21.00-05.00. Detta för att störa morgon- och kvällstrafiken så lite som möjligt.

Hur påverkas trafiken

Vissa nätter kommer trafiken på E20 att ledas om, trafikanterna hänvisas då att följa orange vägvisning.

För att skapa en säker vägarbetsplats dagtid sänks hastigheten intill där arbetet pågår. 

Stenhamravägen, väg 814 avstängd

Under perioden 12 till 16 oktober ska den vägskada som har uppstått på väg 814 repareras och vägen är under tiden helt avstängd.

All trafik, såväl som fordon, fotgängare och cyklister hänvisas till väg 813 Solbackavägen. 

Avstängningen beräknas pågå under en vecka därefter kommer ett körfält att kunna öppnas.

Erik Segersälls väg avstängd

Erik Segersälls väg är avstängd onsdag 14 oktober  mellan mellan Olof Skötkonungs väg och Schlytersvägen när en kranbil ska ställas upp och lyfta en brorigg.  

Trafiken leds om via Olof Skötkonungs Väg - Schlytersvägen.

Broarbete på Norrbyvägen

Broarbete pågår nattetid klockan 22.00 till 05.00 på Norrbyvägen vid Huvudstabron. Arbetet utförs natt mot tisdag 13 oktober  Ett körfält är avstängt under tiden arbetet pågår. 

Ett körfält avstängt på Sankt Eriksgatan
Byggetablering pågår vid Sankt Eriksgatan 46 under perioden 13 otkober till 6 december. Under byggtiden är ett körfält avstängt i norrgående riktning. 

Begränsad framkomlighet på Klara Västra Kyrkogata

Från den 12 oktober till 6 november är ett körfält avstängt på Klara Västra Kyrkogatan mellan Klarafaret och Klara Södra Kyrkogata. 
Det är ett schaktarbete som pågår och trafiken leds över till mötande körfält.

Begränsad framkomlighet på Kungsgatan

På Kungsgatan mellan Norrlandsgatan och Sveavägen pågår ett schaktarbete under perioden 12 oktober till 23 oktober. Arbetet utförs klockan 20.00 till 05.00 och under tiden är ett körfält avstängt. 

Esbotunneln avstängda i båda riktningarna

Klockan 08.00 och 17.00 tisdagen den 13 oktober stängs Esbotunneln av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Esbotunneln ligger i Kista i nordvästra Stockholm.

Hjulstatunneln avstängda i båda riktningarna

Klockan 08.00 till 17.00 torsdagen den 15 oktober stängs Hjulstatunneln av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Hjulstatunneln tillhör lokalgatan bredvid E18 i nordvästra Stockholm.

Fräsning- och beläggningsarbeten påverkar framkomligheten 

Årstabergsvägen mellan Nybodaringen och Åbyvägen

Trafiken dirigeras med hjälp av trafikvakter under tiden fräsning- och beläggningsarbetet pågår på Årstabergsvägen.

Arbetet utförs mellan Nybodaringen och Åbyvägen från måndag 12 oktober till 23 oktober klockan 20.00 till 06.00.

Begränsad framkomlighet nattetid på väg 226 Huddingevägen/ Åbyvägen

Fräsning- och beläggningsarbete pågår nattetid klockan 22.00 till 05.00 på väg 226 Huddingevägen/Åbyvägen under perioden 12 oktober till 16 oktober.

Under arbetstiden är flera körfält avstängda. Trafikvakter dirigerar trafik i korsningen då trafiksignalerna är släckta. 

Beläggningsarbete på Älvsjövägen

Från den 13 oktober till 21 oktober pågår beläggningsarbete på Älvsjövägen nattetid klockan 22.00 - 05.00, arbetet utförs mellan Huddingevägen och Götalandsvägen.

Under arbetstiden är ett körfält avstängt och trafiksignalerna släcks och vakter reglerar trafiken. 

Beläggningsarbete på Älvsjövägen mellan Kontrollvägen och Juvelerarvägen

Fräsnings- och beläggningsarbete utförs nattetid klockan 22.00 - 05.00 på Älvsjövägen mellan Kontrollvägen och Juvelerarvägen.

Arbetet startar tisdag 13 oktober och pågår till 23 oktober. Under arbetstiden är ett körfält avstängt och trafiksignaler släckta och trafiken regleras med hjälp av trafikvakter. 

Ett körfält avstängt på Västmannagatan

Fräsning- och asfalteringsarbetet pågår på Västmannagatan mellan Wallinggatan och Kammakargatan. Under arbetstiden är ett körfält avstängt. Arbetet utförs klockan 20.00 - 05.00 under perioden 12 - 16 oktober.

Ett körfält avstängt på Skrubba Malmväg

Fräsning och asfalteringsarbetet pågår vid rondellen Skrubba Malmväg/Bollmoravägen från måndag 12 oktober till fredag 16 oktober klockan 07.00-18.00. Under arbetstiden är ett körfält avstängt och trafiken dirigeras med hjälp av trafikvakter. 

Ett körfält avstängt på Tellusborgsvägen

Schaktarbete pågår på Tellusborgsvägen under perioden 12 oktober till 1 december. Under arbetstiden är ett körfält avstängt.

Vid flera tillfällen kommer enbart ett körfält att vara öppet förbi och Tellusborgsvägen blir dessutom enkelriktad i nordvästlig riktning. Fordon som ska köra i östlig riktning hänvisas via Vattenledningsvägen - Nyborgsgränd - Lötmogatan.

Fler resenärer på pendeltågen när Getingmidjan rustas upp

Under helgen 16 - 18 oktober kommer inga tåg kunna köra mellan Stockholm Central och Stockholm Södra. Detta innebär att tågen kommer avgå och ankomma Stockholm Södra alternativt Flemingsbergs station. Arbetet pågår från fredag klockan 22.00 till måndag morgon klockan 05.00. 

Du som vill ta dig in till centrala Stockholm kan resa med SLs pendeltåg till Stockholm City.  Det innebär att det kan bli trångt på de här stationerna och på Stockholm City och att det kan uppstå kö vid rulltrappor och hissar eftersom många av de här resenärerna har bagage med sig.

Gång- och cykelbana vid Londonviadukten

Beläggningsarbete på gång- och cykelbana på Folkungagatan mellan Tegelviksslingan och Danviksbron utförs lördag 17 och söndag 18 oktober. 

Gående och cyklister leds om till södra sidan. Busshållplats Londonviadukten avstängd i rikning Slussen och busskörfält avstängt mellan korsningarna Tegelviksslingan-Folkungagatan.