Trafikomläggning vid Slussen

Slussen · Bilister, cyklister och gångtrafikanter kommer att märka av förbättrade väg- cykel- och gångbanor när nya Slussbron öppnas.

Måndag den 26 oktober klockan 05.00 öppnades nya Slussbron.

Hur påverkas trafiken

Alla trafikslag kommer att kunna ta sig till och från Södermalm och Hornsgatan via Skeppsbron och den nya bron. Dessutom öppnas Katarinavägen för kollektivtrafik igen.

Bilister, cyklister och gångtrafikanter kommer att märka av förbättrade väg- cykel- och gångbanor och innerstadsbussarna kommer återigen att stanna vid Ryssgården.

All trafik via Slussen kommer nu att ledas över den nya bron samtidigt som den västra bron stängs och rivningen påbörjas. 

Kollektivtrafiken får mer plats, precis som gående och cyklister som kommer att få nya och trevligare stråk längs kajerna. Drygt 100 000 människor beräknas dagligen komma att cykla och promenera i Slussenområdet år 2030. Det är dubbelt så många som idag.

Biltrafik

Bilar kommer att kunna köra till och från Södermalm via Skeppsbron. Det går dock inte att vika av västerut då vägen via Slussplan och Munkbron prioriteras för kollektivtrafiken. Ett spårviddshinder är placerat i höjd med Kornhamnstorg.

För att komma till Stadsgårdsleden från Skeppsbron: Kör Hornsgatan till Torkel Knutssons gata. Ta till höger och fortsätt ner till Stadsgårdsleden. Trafik från Stadsgårdsleden till Skeppsbron kör samma väg fast omvänt.

Möjligheten att byta fil i Söderledstunneln är borttagen. Man kan köra mellan Medborgarplatsen och Hornsgatan, men inte byta fil mot Centralbron eller Johanneshovsbron. Detta för att ta bort risken för köbildning i tunneln med ökad busstrafik i tunneln.

Höjdbegränsning under Slussen. Vägen mellan Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand har en höjdbegränsning på 3,4 meter, i båda riktningar.

För att bilar och transporter ska kunna komma åt kontorshusen vid Katarinavägen är vänstersväng från Stadsgårdsleden österifrån in till Stadsgården tillåten.

Saltsjörampen, mellan Stadsgårdsleden och Gamla stan, är stängd. Bilar får istället välja vägen via Folkungagatan, Söderledstunneln, Södermalmstorg till Gamla stan. Alternativt fortsätta till Söder mälarstrand och ta vägen via Torkel Knutssonsgatan upp till Hornsgatan och sedan vidare mot Gamla stan.

Kollektivtrafiken 

Även på Katarinavägen prioriteras kollektivtrafiken och ett spårviddshinder kommer att placerat strax väster om infarten till parkeringsgaraget i Katarinaberget. 

Innerstadsbussarna trafikerar återigen Katarinavägen efter att nya bron öppnats.
Efter Slussen är nästa norrgående busshållplats vid Slottet.
Endast busstrafik samt gång- och cykeltrafik är tillåten via Slussplan till Munkbron.

Läs mer på sl.se om busslinjernas sträckning.

Cykeltrafik

Även för cykeltrafiken till och från Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand in mot city sker en förändring. Cyklister kommer att kunna ta sig till och från den nya bron via en ramp och vidare upp på en på- och avfartsväg som är placerad mitt i bron, för att sedan kunna fortsätta mot Skeppsbron eller Munkbron.

Gående

Den största förändringen för gående sker för dem som går till och från Stadsgårdsleden, Söder Mälarstrand och Gamla stan. De hänvisas till trappor och hissar vid den tillfälliga bussterminalen.