Ekerö · Trafikverket ska reparera den vägskada som uppstått på väg 814 Stenhamravägen. Under tiden är vägen helt avstängd 12 - 16 oktober.

Under några veckors tid har ett körfält varit avstängt i Stenhamra i närheten av hållplatsen Västeräng. Passage har skett med hjälp av signalreglering för fordon, gång- och cykeltrafikanter har kunnat passera som vanligt. Anledningen är den vägskada som har uppkommit i körfältet i riktning mot Svanhagen. Skadans omfattning är så pass stor så att körfältet i riktning mot Stenhamra också påverkas.

För att Trafikverket ska kunna fortsätta arbetet med vägskadan behöver de nu stänga av båda körfälten samt gång och cykelvägen i ungefär en vecka.  Det betyder att varken trafik, gång- eller cykeltrafikanter kan passera.

Under tiden avstängningen pågår hänvisas all trafik med hjälp av hänvisningsskyltar till Solbackavägen, väg 813.

Trafikverket räknar med att kunna häva totalavstängningen efter en vecka. Därefter kommer ett körfält att kunna öppnas. De strävar även efter att kunna öppna upp gång- och cykelvägen och de återkommer med information när de vet mer om arbetenas omfattning.