Årstalänken · Påfarten till Årstalänken från Åbyrondellen byggs om och det påverkar dig som ska åka E4/E20 mot Södertälje.

Under veckan 2-6 november kommer Trafikverket att göra en ombyggnad av påfarten från Åbyrondellen till Årstalänken. När ombyggnaden är klar kommer det inte längre att vara tillåtet att köra på från Åbyrondellen och fortsätta vidare på E4/E20 söderut, i riktning mot Södertälje. För den som ska vidare mot E4/E20 norrut, mot Essingeleden, kommer det även fortsättningsvis att gå att köra som det gör före ombyggnaden.

Varför görs ombyggnaden?

När trafik från Årstaområdet ska ta sig till E4/E20 söderut, via Årstalänken, påverkas framkomligheten och trafiksäkerheten. Trafiken som ansluter från Åbyrondellen måste ta sig från höger körfält, över det mittersta och vidare till
det vänstra körfältet för att komma ut på E4/E20 söderut.  Dessa körfältsbyten sker på en känslig plats där det kommer mycket trafik från Södra länken. Det är inte ovanligt att det sker olyckor här.

Detta händer under veckan

Ombyggnaden sker nattetid. Nätterna mot tisdag 3 november, onsdag 4 november och torsdag 5 november kommer beläggningsarbeten att ske i området.

Den sista natten, natten mot fredag 6 november, kommer ny linjemålning att göras och vägvisning/skyltar att ändras.

Så kör du från Årsta mot E4/E20 söderut efter ombyggnaden

Om du ska söderut på E4/E20 kommer du att behöva åka andra vägar efter ombyggnaden. Exakt hur du kör ser du i kartan.

Karta över körvägar från Årsta mot E4/E20 söderut

Kartan visar möjliga körvägar efter ombyggnaden.