Kommande händelser · Flertal arbeten pågår vid Häggvik under veckan. Dels flyttas avfarten vid Häggvik som går mot Norrortsleden och Häggviks handelsområde. Norrortleden är avstängd nattetid under veckans vardagsnätter.

Flera arbeten vid Häggvik påverkar framkomligheten 

Trafikplats Häggvik ska binda samman två europavägar. Stora delar av arbetet sker utan påverkan på trafiken, men i november görs en del arbeten som påverkas trafiken på E4 och den så kallad Knistavägen som går under motorvägen. 

Dels förändras avfarten från E4 för dig som ska åka mot Häggviks handelsområde och Norrortsleden och Knistaporten under E4:an stängs av.

Avfarten flyttas i norrgående riktning 

Natt mot måndag 9 november flyttas avfarten i norrgående riktning mot Norrortsleden. Trafikanter hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Avstängd väg under E4 vid Knistavägen

Knistaporten, under E4 vid Häggvik, stängs av för att de nya broarna som ska leda E4 över Knistavägen ska kunna färdigställas. Under avstängningen breddas Knistavägen med ytterligare ett körfält och Trafikverket bygger en separat gång- och cykelväg. Avstängningen gäller under perioden:

9 november - 14 februari 2021, för gång- och cykeltrafikanter
9 november - 11 juli 2021, för motortrafik

Cyklister och gående

Vill du under perioden för avstängningen cykla eller gå under motorvägen finns en passage vid Upplandsmotor och Cirkel-k.

Läs mer om alternativa vägar på Sollentuna kommuns webbplats. 

Norrortsleden nattavstängd

Norrortsleden avstängd mot Rosenkälla

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Norrortsleden avstängd mot Rosenkälla

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 10 november och natt mot torsdag 12 november stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Hagbylund, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Rosenkälla. Detta inkluderar Häggvikstunneln och Törnskogstunneln i östgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden avstängd mot Häggvik

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot onsdag 11 november och fredag 13 november stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot trafikplats Häggvik. Detta inkluderar Törnskogstunneln och Häggvikstunneln i västgående riktning. 

Natt mot onsdag 11 november stängs även Törnskogstunneln av i båda riktningar. 

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Dalarövägen avstängd

Byte av vägtrumma medför att väg 227, Dalarövägen stängs av från fredag den 13 november klockan 22.00 till måndag 16 november klockan 04.00.

Det är i höjd med runstenen som vägen stängs av, väster om Västerhaninge och trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning via Klockarlötsvägen och Österhaningevägen istället för ordinarie väg ut mot Dalarö.

karta_dalarovagen_omledning.pngKarta över omledningsväg.

Beläggningsarbeten påverkar framkomligheten 

Beläggningsarbete på Götalandsvägen 

Beläggningsarbete pågår på Götalandsvägen mellan Örby Slottsväg och Fiholmsvägen. Arbetet utförs klockan 7-18 under perioden 9:e till 21 november. 

Fordons- och cykeltrafik regleras av trafikvakter. 

Fräsning och asfalteringsarbete på Svärdlångsvägen/Årstavägen

Fräsning och asfalteringsarbete pågår på Svärdlångsvägen/Årstavägen. Förarbete pågår 9 till 12 november och asfaltering pågår 16 - 20 november. Arbetet utförs klockan 7-18.

Fräsning och asfalteringsarbete på Kubikenborgsvägen

Fräsning och asfalteringsarbete pågår på Kubikenborgsvägen under perioden 9 - 21 november klockan 7-18- 

Trafikvakter finns vid platsen och dirigerar fordons- och cykeltrafik under pågående arbete.  

Gående: Stor påverkan, kan behöva gå över till andra sidan när korsningen med Uddeholmsvägen asfalteras
Kollektivtrafik: Ingen påverkan

Uppställning av mobilkranar påverkar framkomligheten i city

Uppställning av mobilkran på Bryggargatan

Uppställning och arbete med en mobillift på Bryggargatan mellan Drottninggatan och Korgmakargränd. Gående stoppas tillfälligt när lyft sker. Fordonstrafik med tillstånd hänvisas till angränsande gator i närområdet

Arbetet pågår 10 november klockan 7.00 - 18.00 

Luntmakargatan avstängd

Uppställning och arbete med en mobilkran på Luntmakargatan mellan Tunnelgatan och Adolf Fredriks Kyrkogata. Arbetet pågår natten mellan 12 och 13 november och under arbetstiden är vägen avstängd.  Gående kan passera arbetsplatsen medan fordonstrafik hänvisas till närliggande gator och vägar, exempelvis Sveavägen. 

Olofsgatan avstängd 

Uppställning och arbete med en mobilkran på Olofsgatan mellan Apelbergsgatan och Kungsgatan onsdag 11 november och måndag 16 november klockan 06:00-10:00. Trafikvakter finns på plats och hänvisar fordonstrafiken till alternativa vägar i närområdet.

Riddargatan avstängd 

Natt mot fredag 13 november är Riddargatan avstängd mellan Riddargatan nr 10 och Nybrogatan på grund av kranarbete. Trafiken leds om. 

Begränsad framkomlighet på Kungsgatan

Kantstensbyte och plattläggning utförs på Kungsgatan vid Klara Norra Kyrkogata. Arbetet pågår från 12 november till 21 december. Kvälls- och nattetid passerar fordonstrafiken växelvis förbi arbetsområdet, dagtid hålls båda körfälten öppna.

Kirunagatan avstängd 

Byggnation av busskuddar pågår på Kirunagatan, när fräsning och beläggningsarbete pågår är vägen avstängd fram till rondellen Bergslagsplan. Arbetet beräknas pågå från 9 november till 27 decekmber. 

Trafiken hänvisas vid Jämtlandsgatan alternativt Ångermannagatan till Årevägen ut till Bergslagsvägen.

Begränsad framkomlighet på Lövstavägen

Byggnation av busskuddar pågår på Lövstavägen från den 9 november till 27 november. Et körfält är avstängd under arbetstiden. 

Begränsad framkomlighet på Rödbotorget

Byggnation av cykelbana påverkar framkomligheten på Rödbotorget mellan Fredsgatan och Jakobsgatan. Arbetet pågår från den 12 november till 21 december. Under arbetstiden är ett körfält avstängd. Arbetet utförs i två etapper, under första etappen är häger körfält avstängd på Rödbotorget, mot Rödbogatan/Herkulesgatan.