Kommande händelser · Arbete pågår nattetid på väg 265, Norrortsleden. Helgen 5-6 december pågår banarbete som påverkar pendeltågen mellan Järna och Gnesta.

Törnskogstunneln avstängd 

Törnskogstunneln är en tunnel längs med Norrortleden väg 265. 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 - 05.00 

Natt mot torsdag 3 december är Törnskogstunneln avstängd i rikting mot Rosenkälla.

Natt mot fredag 4 december är Törnskogstunneln avstängd i riktning mot E4 Häggvik. 

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning. 

Begränsad framkomlighet på Örbyleden

Arbete med kantsten pågår på Örbyleden under perioden 29 november till 19 december. Arbetet utförs mellan Lingvägen och Söndagsvägen och under arbetstiden är ett körfält avstängt.

Ett körfält avstängt på Kungsgatan

Uppställning och arbete med mobilkran på Kungsgatan, mellan Vasagatan och Klara Norra Kyrkogata. Arbetet pågår nattetid under veckan med start 30 november till 8 december. 

Busstrafik och andra fordon med tillstånd att färdas på sträckan passerar arbetsplatsen växelvis.

Olofsgatan avstängd

Uppställning och arbete med en pumplastbil på Olofsgatan mellan Apelbergsgatan och Kungsgatan. Arbetet pågår onsdag 2 december klockan 06.00 - 15.00.

Trafikvakter finns på plats och hänvisar fordonstrafiken till alternativa vägar i närområdet.

Ett körfält avstängt på Tegelviksgatan 

En busshållsplats ska byggas på Tegelviksgatan. Arbetet utförs klockan 20.00 till 05.00 under veckan 30 november - 4 december. Under arbetstiden är ett körfält avstängt. 

Heliosgatan-Virkesvägen avstängd 

Byggnation av cirkulationsplats på Hellosgatan - Virkesvägen. Vägen är avstängd under arbetstiden som startar måndag 30 november och pågår till fredag 4 december.

Årstaängsvägen avstängd 

Uppställning av mobilkran på Årstaängsvägen. Arbetet pågår 3 - 4 december klockan 19.00 - 06.00. 

Bussar ersätter tågen mellan Järna och Gnesta

Pendeltågstrafiken stängs av på grund av ett banarbete mellan Järna och Gnesta från lördag kväll 5 december klockan 20.00 till söndag morgon 6 december klockan 09.00. 

Restiden förlängs med cirka 15 minuter. Tänk på att ersättningsbussarna har andra avgångstider än pendeltågen.