Kommande händelser · Från fredag kväll klockan 20.00 till lördag klockan 15.00 pågår arbete på E4 vid Häggvik och flera körfält är avstängda i norrgående riktning.

Begränsad framkomlighet på E4 tpl Häggvik 

Under helgen 27 - 28 november begränsas framkomligheten i norrgående körriktning på E4 vid Trafikplats Häggvik.

Under dagtid kommer endast två körfält vara öppna och under natten endast ett körfält öppet. Omläggningen utförs för att Trafikverket ska kunna färdigställa två nya broar under E4.

Norra Länken delvis avstängd 

Avstängningen gäller Hagatunneln nattetid klockan 22.00 - 05.00. 

Natt mot onsdag 25:e och natt mot torsdag 26 november stängs Hagatunneln av i Norra länken på grund av drift- och underhållsåtgärder. 

Trafikanter hänvisas följa uppskyltad omledning. 

Inställda avgångar med pendeltåg mellan Stockholm City och Älvsjö 

Inställda avgångar med pendeltåg mellan Stockholm City och Älvsjö och Stockholm södra och Stockholm City nätterna mot tisdag 24:e och onsdag 25 november.

Det är fyra avgångar som ställs in och resenärerna hänvisas att istället istället resa med tunnelbanan och bussar på samma sträcka.

Begränsad framkomlighet på Västerbron 

Beläggningen på Västerbron ska undersökas. Arbetet sker kvällar och nätter klockan 20.00 till 05.00 under perioden 23 november till 4 december. Under tiden arbetet pågår är ett körfält avstängt. 

Begränsad framkomlighet på Drottningholmsvägen 

Trädfällning och trädbeskärning sker på Drottningholmsvägen, mellan Ulvsundaplan och Abrahamsbergsvägen. Under arbetstiden är ett körfält avstängt i båda riktningar.

Arbetet utförs dagtid klockan 09.00 - 15-00 under perioden 23 november till 4 december. 

Under perioden 26 november till 3 december är även ett  körfält avstängt nattetid mellan klockan 21.00 och 05:00 på grund av upprustning av växtbäddar. 

Flera körfält avstängda på Birger Jarlsgatan

Från onsdag 25 till fredag 27 november utförs beläggningsarbete på Birger Jarlsgatan mellan Frejgatan och Valhallavägen. Under tiden arbetet utförs klocka 20.00-06.00 är ett körfält i vardera riktning avstängda. 

Begränsad framkomlighet på Stallgatan

Uppställning och arbete med en mobillift på Stallgatan mellan Södra Blasieholmshamnen och Blasieholmsgatan, arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 från den 24 november till 27 november. Under arbetstiden är det smalare körfält då endast 3,5 meter av körbanan hålls öppen för fordonstrafik. Gående hänvisas till motsatt sida av gatan med hänvisningsskyltar.

Byggnation av gång och cykelbana på Årstavägen

Arbete med gång- och cykelbana samt övergångsställe på Årstavägen påverkar framkomligheten.

Arbetet pågår från den 25 november till 25 december. Till en början är vägen avstängd i korsningen med Skedviksvägen och trafikanter hänvisas att följa uppskyltad omledning. I slutet av arbetet kommer ett körfält varar avstängd på Årstavägen.

Klara Norra Kyrkogata avstängd för genomfart

Klara Norra Kyrkogatan är avstängd för genomfart mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan under perioden 23 november till 11 december.  Fordonstrafik hänvisas till närliggande gator i närområdet. 

Olofsgatan avstängd

Olofsgatan är avstängd mellan Apelbergsgatan och Kungsgatan den 26 november klockan 06.00 - 10.00. Under den tiden ska en kranbil ställas upp. 

Trafikvakter finns på plats och hänvisar fordonstrafiken till alternativa vägar i närområdet.

Begränsad framkomlighet i korsningen Sveavägen/Olof Palmes Gata/Tunnelgatan

Arbete med trafiksignalen i korsningen Sveavägen/Olof Palmes Gata/Tunnelgatan. Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 från den 26 november till 23 december. Under arbetstiden är ett körfält avstängt i vardera riktning. 

Erik Segersälls väg avstängd 

Den 26 november är Eriks Segersälls väg avstängd mellan Olof Skötkonungs väg och Schlytersvägen då det kommer ställas upp en kranbil som ska lyfta en borrigg.

Avstängningen gäller klockan 08.00 till 16.00. Trafiken leds om via Olof Skötkonungs Väg - Schlytersvägen.

Begränsad framkomlighet på Sveavägen

Ett körfält är avstängt på Svevägen i höjd med nummer 105 nattetid under perioden 23 november till 7 december. 

Arbetet utförs under tre nätter klockan 22.00 - 05.00.  

Sankt Göransgatan avstängd 

Under perioden 23 - 27 november är Sankt Göransgatan avstängd  för genomfart mot Kronobergsgatan på grund av ett schaktarbete.

Flyttade och indragna hållplatser för bussarna i Rissne

Artillerivägen i Rissne stängs för genomfart från den 23 november fram till och med sommaren 2021. 

Det är Tvärbanan som fortsätter att byggas ut till Rissne och Ursvik vilket påverkar busstrafiken i området under byggtiden.

Busstrafiken förändrades från och med måndag 16 november och från den 23 november stängs Artillerivägen helt av för trafik. Det innebär att det inte går att köra några bussar på den gatan och att de flesta av bussarna inte kan stanna på några av busshållplatserna som ligger i anslutning till Artillerivägen,  de flesta av bussarna stannar inte heller vid tunnelbanan i Rissne centrum.

Busslinjerna som påverkas är linje 118, 155, 157, 504, 512 och 540 samt nattbusslinje 196 och 199.

Detta gör man för att kunna arbeta så effektivt som möjligt med breddningen av vägen så att Tvärbanans Kistagren, ny gång- och cykelväg samt bilväg ska få plats.

Gående och cyklister har framkomlighet under hela byggtiden.