Kommande händelser · Under veckan, 2-6 november, pågår en ombyggnad av påfarten från Åbyrondellen till Årstalänken. Under tiden dessa arbeten utförs är även Södra länken avstängd i riktning mot Essingeleden.

Ombyggnation av Årstalänken

Under veckan 2-6 november kommer Trafikverket att göra en ombyggnad av påfarten från Åbyrondellen till Årstalänken. När ombyggnaden är klar kommer det inte längre att vara tillåtet att köra på från Åbyrondellen och fortsätta vidare på E4/E20 söderut, i riktning mot Södertälje.

Ombyggnaden sker nattetid

Nätterna mot tisdag 3 november, onsdag 4 november och torsdag 5 november kommer beläggningsarbeten att ske i området.

Den sista natten, natten mot fredag 6 november, kommer ny linjemålning att göras och vägvisning/skyltar att ändras.

I samband med dessa arbeten är även Södra Länken nattavstängd. 

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 3:e, onsdag 4:e och torsdag 5 november stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot fredag 6 november stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Begränsad framkomlighet i Norra Länken

Arbetet pågår 22.00 - 05.00. 

Nätterna mot tisdag 3:e, onsdag 4:e, torsdag 5:e och fredag 6 november är Eugeniatunneln avstängd i södergående riktning och Karolinertunneln i riktning mot Ropsten, avstängda på grund av ombyggnation av infarter. 

Trafikanter hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Begränsad framkomlighet på Danviksbron

Arbetet pågår med broskarv på Danviksbron från 2 november till 6 november. Under arbetstiden är kollektivkörfältet avstängt i västlig riktning och bussar leds in på befintligt körfält.

Söderledstunneln avstängd i norrgående riktning 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 6 november stängs Söderledstunneln av i norrgående riktning på grund av tvätt. 

Trafikanter hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Eugeniatunneln och Karolinertunneln avstängda på grund av ombyggnation av infarter.

Norra Kolonvägen avstängd

Under perioden 8 november till 15 mars ska en bro rivas och under tiden är Norra Kolonvägen avstängd. Den 15 mars öppnar gång- och cykelvägen. 

Sveavägen avstängd

Sveavägen är avstängd mellan Sergels Torg och Oxtorsgatan i norrgående riktning under perioden 3 november till 14 november. 

Orsaken är återställningsarbete i körbanan efter tidigare byggetablering.

Fordonstrafik hänvisas till närliggande gator, exempelvis Regeringsgatan-Oxtorgsgatan-Sveavägen, Regeringsgatan-Birger Jarlsgatan eller Hamngatan-Birger Jarlsgatan.

Beläggningsarbete påverkar framkomligheten

Beläggningsarbete på Tenstavägen 

Beläggningsarbete pågår kväll- och nattetid på Tenstavägen 4-6 november. Arbetet utförs klockan 20.00 till 05.00. Trafikvakter finns vid platsen och dirigerar trafiken. 
Ingen påverkan på gående eller cyklister.

Beläggningsarbete på Spångavägen 

Beläggningsarbete pågår kväll- och nattetid på Spångavägen vid Skydraget under perioden 4-6 november. Arbetet utförs klockan 20.00 till 05.00. Trafikvakter  finns vid platsen och dirigerar trafiken. 

Kungsgatan avstängd mellan Vasagatan och Sveavägen

Kungsgatan är avstängd natt mot tisdag 3 november mellan Varvsgatan och Sveavägen. På grund montering av julbelysningen 

Vassvägen avstängd 

Schaktarbete medför att Vassvägem stängs av vardagar klockan 08.00 - 16.00 under perioden 5 november till 11 december. Trafiken hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Uppställning av mobilkran påverkar framkomligheten

Smalare körfält på Regeringsgatan

Uppställning mobilkran på Regeringsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. Arbetet pågår nattetid från den 3 november till 10 november klockan 20.00 till 05.00. 

Under arbetstiden är det smalare körfält 2,5 - 4,2 meter förbi arbetsplatsen. 

Mobilkranen placeras i mitten av körbanan och trafiken i respektive riktning passerar bredvid. 

Olofsgatan avstängd

Onsdag 4 november klockan 06.00 till 10.00 ska en mobilkran ställas upp på Olofsgatan. Under tiden är vägen avstängd mellan Apelbergsgatan och Kungsgatan. Trafikvakter finns på plats och hänvisar fordonstrafiken till alternativa vägar i närområdet.