Kommande händelser · Från måndag 16 november och en vecka framåt pågår det ett arbete nattetid med att flytta körfält på E4 vid Arlandastad norr om Stockholm.

Förändringar i trafiken på E4 vid Arlandastad

Från måndag 16 november och en vecka framåt pågår det ett arbete nattetid med att flytta körfält på E4 vid Arlandastad norr om Stockholm. Förändringen kan bidra till köer när det är mycket trafik.

Antalet körfält ändras inte och hastigheten förbi platsen är fortfarande sänkt till 70 km/tim. 

Bygget ger en ny möjlighet att passera säkert och smidigt mellan områdena på båda sidor av E4. Arbetet beräknas vara klart 2021 och då kommer E4:an att återställas. 

Varför flyttas körfälten

Sigtuna kommun bygger ut ett nytt verksamhetsområde på östra sidan av E4 i höjd med Arlandastad. Det väntas öka mängden trafik i området. Därför ska en ny passage byggas under E4, i samarbete med Sigtuna kommun.

Den nya passagen kommer att bidra till säker och smidig trafik mellan det nya verksamhetsområdet och området väster om E4. Passagen byggs för biltrafik, den får gång- och cykelväg och belysning. I närheten finns en äldre passage som kommer att rivas.

Begränsad framkomlighet på E4 i höjd med Saltå

Från måndag den 16 november klockan 20.00 fram till tisdagsmorgon den 17 november pågår ett arbete på E4 vid Saltå, strax söder om Järna. Arbetet påverkar södergående trafik mot Nyköping. 

Det är en rörbro under E4:an som är i dåligt skick, och nu förstärker Trafikverket bron tillfälligt och lägger ut så kallade körplåtar. För att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt behöver ett körfält stängas av för att kunna schakta, lägga dit körplåtarna och sedan återfylla igen.

Arbetet beräknas vara klart senast klockan 07.00 på tisdagens morgon. 

Begränsad framkomlighet på Drottningholmsvägen 

Ett körfält är avstängt på Drottningholsvägen mellan Rånövägen och Gubbkärrvägen i riktning mot Ekerö. 

Arbetet pågår klockan 07.00 till 15.00 under perioden 16 till 20 november. 

Trafiken dirigeras på Akallalänken

Under perioden 16 till 20 november dirigeras trafiken med hjälp av trafikvakter nattetid klockan 21.00 till 05.00. 

Trafiken dirigeras på Hjulstavägen

Trafiksignalen är släckt under tiden provborrning utförs. Arbetet pågår kvälls- och nattetid klockan 21.00 till 05.00. Trafiken dirigeras med hjälp av trafikvakter. 

Begränsad framkomlighet på Åbyvägen

Schaktarbete på Åbyvägen medför begränsad framkomlighet. Arbetet pågår i höjd med Åbymotet nattetid klockan 22.00 - 05.00 den 18 - 26 november. Ett körfält är avstängd under arbetstiden. 

Ett körfält avstängd på Skånegatan 

Uppställning av mobilkran påverkar framkomligheten på Skånegatan. Arbetet pågår  dagtid klockan 7.00 - 16.00 vid flertal tillfällen, 18/11, 25/11, 9/12 och 16/12.

Smalare körfält på Stallgatan

På Stallgatan pågår arbete med mobillift. Arbetet pågår mellan Södra Blasieholmshamnen och Blasieholmsgatan nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 16 - 20 november.  

Begränsad framkomlighet på Lövholmsvägen

Ett körfält är avstängd under pågående schaktarbete på  Lövholmsvägen. Arbetet pågår från 16 november till mars 2021. 

Cykel- och gångtrafik påverkas då cykelbanan är smalare än vanligt och gångbanan är avstängd och gående hänvisas till andra sidan. 

Ett körfält avstängt på Bondegatan 

Ett schaktarbete pågår på Bondegatan 55 under perioden 16 - 27 november. Under arbetstiden är ett körfält avstängt och trafiken dirigeras växelvis förbi.