Årstalänken · Från och med fredag 6 november är det inte längre möjligt att köra mot E4/E20 Södertäljevägen söderut om man kommer från påfarten från Åbyrondellen.

Trafik mot E4/E20 Essingeleden (norrut) kan köra på i påfarten precis som tidigare.

Borttagen körväg mot E4/E20S

Varför har påfarten byggts om?

När trafik från Årstaområdet ska ta sig till E4/E20 söderut, via Årstalänken, påverkas framkomligheten och trafiksäkerheten. Trafiken som ansluter från Åbyrondellen måste ta sig från höger körfält, över det mittersta och vidare till
det vänstra körfältet för att komma ut på E4/E20 söderut.  Dessa körfältsbyten sker på en känslig plats där det kommer mycket trafik från Södra länken. Det är inte ovanligt att det sker olyckor här.

Så kör du från Årsta mot E4/E20 söderut

Om du ska söderut på E4/E20 kommer du att behöva åka andra vägar efter ombyggnaden. Exakt hur du kör ser du i kartan.

Karta_nya_korvagar.png

Karta över nya körvägar från Årsta.