Kommande händelser · Under perioden 23 mars till 7 april trafikerar inte tunnelbanans Gröna linje mellan Slussen och T-centralen under vardagsnätterna. Essingeleden stängs av under två nätter klockan 22.00-05.00

Essingeleden nattavstängd mot Södertälje

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 24 mars stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Haga Södra och trafikplats Västberga i riktning mot Södertälje, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller även en del av Norra länken (Eugeniatunneln) och en del av Årstalänken.

Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid Norra Länken/Norrtull och lotsas genom arbetsplatsen.
Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Essingeleden är en del av E4 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

Essingeleden nattavstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 25 mars stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Västberga och trafikplats Tomteboda i riktning mot Uppsala, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller även påfarten från Södra länken och Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid påfarten från Åby trafikplats vid Södra Länken/Årsta och lotsas genom arbetsplatsen.
Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Essingeleden är en del av E4 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

Förändringar för tunnelbanans Gröna linje  

Under perioden 29 mars till 7 april ska SL fortsätta arbetet med Söderströmsbron som går mellan Gamla stan och Slussen.

Arbetet pågår under vardagsnätter från klockan 23.15 varje söndag till och med torsdag morgon. Under tiden behöver trafiken stängas och inga tåg kan åka längs Gröna linjen mellan Slussen och T-Centralen. Men trafiken går som vanligt under morgonen igen.

Du kan i stället resa med Röda linjen. Restiden blir längre för dig som reser med Gröna linjen, framför allt genom innerstaden, då du behöver byta tåg och ibland även plattform på vägen.

Du som reser från stationerna mellan Hagsätra och Gullmarsplan och vidare till T-Centralen behöver byta tåg både vid Gullmarsplan och Slussen.

Det kan bli trångt ombord på Röda linjen och på stationerna, då fler än vanligt byter tåg och plattform på vägen.

Så påverkas trafiken

Tågen på Gröna linjen är inställda i båda riktningarna mellan Slussen och T-Centralen efter klockan 23.15 på söndagar till och med torsdagar under perioden söndag 29 mars till och med tisdag 7 april. Det betyder att vid Gamla stan stannar endast tågen på Röda linjen och:

  • tågen från Hässelby strand går till T‑Centralen och vänder tillbaka igen
  • tågen från Åkeshov vänder redan vid Hötorget.
  • tågen från Skarpnäck och Farsta strand går till Slussen och vänder tillbaka igen.
  • tågen från Hagsätra går till Gullmarsplan och vänder tillbaka igen.
  • Tågen mellan Hötorget och T-Centralen går var 13:e minut i stället för var femte minut, på grund av att tågen bara kan gå på ett av två spår de här kvällarna. 

För mer information om din resa se sl.se eller reseplaneraren. 

Anpassad SL-trafik från och med måndag 23 mars

Med start måndag den 23 mars har SL-trafiken färre avgångar. Det innebär förändrade tidtabeller för dig som reser med buss, tåg eller pendelbåt.

Effekterna av coronavirusets spridning har påverkat kollektivtrafiken. För att möta nuvarande och kommande frånvaro även bland kollektivtrafikens medarbetare anpassas antalet avgångar från och med måndag. Detta för att säkerställa en fungerande kollektivtrafik för dig som behöver resa.

Din resa kan komma att ta längre tid eftersom passningen mellan buss och tåg inte fungerar som i normala fall.

Tänk på att tidtabeller som sitter uppe på hållplatser och stationer inte stämmer där trafiken ändrats, då det inte är möjligt att med så kort varsel hinna byta ut dessa. 

Så här går trafiken från och med måndag 23 mars och tills vidare:

  • Tunnelbanan och pendeltågen påverkas inte utan går med ordinarie turtäthet.
  • Busstrafiken får färre avgångar under vardagar. Under morgonen och på eftermiddagen körs extraavgångar.
  • Roslagsbanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och Nockebybanan får färre avgångar under vardagar. Under morgonen och på eftermiddagen körs extraavgångar.
  • Spårväg City mot Djurgården justeras med färre avgångar under vardagar.
  • SL:s pendelbåtar går som vanligt, med undantag för linje 80 som får något färre avgångar.

Du som har möjlighet att söka din resa på sl.se eller i appen kan välja "Nästa avgång" och skriva in hållplatsens eller stationens namn.

Ombyggnation av Gullmarsplan

Fredag den 20 mars beräknas ombyggnation av Gullmarsplan påbörjas.
På påfarten ut på Nynäsvägen, mellan Johanneshovsmotet och Johanneshovskopplet i södergående riktning, kommer körfältet att vara smalare och hastigheten kommer att sänkas till 30 km/h.

Arbete påverkar framkomligheten på Årstavägen/Ottsjövägen

Måndag 23 mars klockan 08.00 till mitten av april pågår renovering av ett övergångsställe vid Ottsjövägen.

Under arbetstiden är utfarten till Årstavägen från Ottersjövägen avstängd. Trafiken rekommenderas att följa uppskyltad omledning. 

Hastighetsdämpande åtgärder på Olof Palmes Gata

På Olof Palmes Gata, mellan Sveavägen och Olofsgatan, skall hastighetsdämpande åtgärder vidtas samt uppförande av refug och avsmalning av gatan. Arbetet kommer att ske i två skeden med start måndag 23 mars. Under andra skedet av arbetet kommer nedfarten från Sveavägen (i riktning mot Olofsgatan/Vasagatan) stängas av. I detta skede hänvisas fordonstrafik till närliggande gator, exempelvis Mäster Samuelsgatan och Kammakargatan.
Arbetet beräknas vara klart 17 april.

Nordenskiöldsgatan avstängd

Från måndag 23 mars är Nordenskiöldsgatan på Djurgården avstängd för genomfart mellan Andréegatan och Beckholmsvägen på grund av byte av vattenledning och brunn. Arbetet beräknas pågå till 24 april. Trafik hänvisas till alternativa vägar i området.