Kommande händelser · Nu är Slussens guldbro på plats i Stockholm och Stadsgårdsleden stängs därför av på nytt från kvällen den 19 mars till morgonen den 23 mars.

Stadsgårdsleden avstängd

Från torsdag 19 mars klockan 22.00  till måndag morgon 23 mars klockan 05.00 stängs en del av Stadsgårdsleden av när Slussens nya huvudbro ska monteras på plats.

Alla trafikslag som normalt passerar Slussen mellan Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand kommer att ledas om. 

Så påverkas kollektivtrafiken

Varken tunnelbanan eller bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna kommer att påverkas av avstängningen, däremot kommer citybussarna från Nacka/Värmdö att påverkas.

För mer information om din resa med kollektivtrafiken se reseplaneraren på sl.se 

Avstängningen kommer med stor sannolikhet att påverka trafiken i staden långt utanför Slussen. 

Som gående kan man ta sig hela vägen till bussterminalen. Bilister och cyklister kommer att hänvisas till Folkungagatan längre österut.

Broreparation över Stäketsundet

Den 14-29 mars kommer Trafikverket att genomföra omfattande betongreparationer på och under den öppningsbara bron över Stäketsundet på väg 841, Enköpingsvägen.

Medan arbete pågår kommer ett körfält att vara öppet över bron, där trafiken växelvis får passera med hjälp av trafiksignaler.

Hastigheten kommer att vara nedsatt till 30 km/timmen och bärigheten nedsatt till 8 ton.

Bron är stängd för båttrafik

Under tiden vi reparerar bron kommer bron inte att öppnas för båttrafik, vilket Sjöfartsverket informerar om på sin webbplats.

Tvätt av Muskötunneln

Natten mot måndag 16 mars och natten mot tisdag 17 mars lotsas trafiken genom Muskötunneln på grund av tunneltvätt.

Sprängningsarbete Torsgatan

Från och med måndag 16 mars till fredag 3 april pågår sprängningsarbete på vardagar klockan 10.00 och 14.00. Torsgatan kan då komma att stängas av mellan Lokstallsgatan och Sabbatsbergsvägen en kortare tid.

Malmskillnadgatan avstängd

Under perioden 18 mars till 31 decemeber är Malmskillnadsgatan avstängd för fordonstrafik och gående mellan Brunkebergstorg och Mäster Samuelsgatan på grund av uppställning av en mobilkran och rivning av en portalkran.

Motorfordonstrafik hänvisas till alternativa vägar, exempelvis Regeringsgatan och Vattugatan. Gående och cyklister hänvisas till Benny Fredrikssons Torg-Sergels Torg alternativt Regeringsgatan.

Smalare körfält i korsningen Bondegatan - Erstagatan

Under perioden 16 - 27 mars pågår arbetet i korsningen Bondegatan - Erstagatan.  Arbetet utförs dagtid klockan 10.00 - 15.00 och medan arbetet pågår är det smalare körfält förbi platsen.