Slussen · Måndag den 2 mars öppnade Stadsgårdsleden upp igen för all form av trafik. Men bron ligger inte på plats som planerat.

Avstängningen innebar däremot att Slussenprojektet kunde schakta i Stadsgårdsledens körbana för att bygga fortsättningen på den stora kulvert som byggts flera år tidigare. Även kablar har dragits om under körbanan vid Söder Mälarstrand. Nu är dessutom tråget där bilarna ska köra breddat. Dessa arbeten har inte kunnat göras tidigare under projektet eftersom Stadsgårdsleden varit öppen för trafik.

Vad händer med bron?

Fartyget Zhen Hua 33 som fraktar bron har blivit försenat på grund av väder och vind. Slussens nya huvudbro står på två pontoner som är förankrade i fartyget. Pontonerna är dessutom bredare (cirka 6 meter på varje sida) än själva fartyget vilket gör den extra känslig för höga vågor.

I dagsläget går det inte att ange något exakt ankomstdatum, men troligtvis kommer fartyget att anlända någon gång i mars. När bron ska monteras på plats kommer Stadsgårdsleden att behöva stängas av igen en kort period. För att minimera påverkan på trafiken kommer avstängningen bara att ske under tre dagar, från en torsdag kväll till en måndag morgon. Exakta datum sätts när fartyget närmar sig Stockholms skärgård.

Följ brons färd via länkarna här intill.