Trafikverket fortsätter arbetet med bygget av E4 Förbifart Stockholm i Vårby backe. Under våren startar sprängningsarbeten igen. Arbetet kommer både höras och synas i ditt närområde.

Trafiken påverkas när vi spränger

När det sprängs behöver E4/E20 stängas av för både södergående och norrgående trafik. Även intilliggande gång- och cykelvägar stängs av.

Avstängningen gäller i tio minuter och sker:

  • Måndag till torsdag klockan: 10:00 och 14:00 (samt kl 19:30 maj-september)
  • Fredagar klockan: 10:00

Se område i kartan nedan!