Veckans trafik 4 - 10 maj

Kommande händelser · Under tre nätter pågår arbeten på Essingeleden som påverkar framkomligheten i båda riktningar.

Arbeten på Essingeleden påverkar framkomligheten i båda riktningar nattetid

Under tre kvällar och nätter pågår arbeten på Essingeleden som påverkar framkomligheten i båda riktningar. 

Essingeleden nattavstängd mot Södertälje

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 5:e onsdag 6:e och torsdag 7 maj stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Haga Södra och trafikplats Västberga i riktning mot Södertälje, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller även en del av Norra länken (Eugeniatunneln) och en del av Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid Norra Länken/Norrtull och lotsas genom arbetsplatsen. Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Essingeleden är en del av E4 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

Begränsad framkomlighet på Essingeleden i norrgående riktning

Natt mot tisdag 5:e, onsdag 6:e och torsdag 7 maj kommer det vara begränsad framkomlighet på Essingeleden norrut mellan trafikplats Västberga och trafikplats Nyboda samt avfarten ner på Årstalänken. Norrgående trafik kommer stoppas under kortare stunder mellan 24.00-04.00.

Det är 27 belysningslinor som ska bort och 13 av dessa hänger över samtliga tio körfält.

Nedtagningen sker i samband med ordinarie nattavstängning av Essingeleden i södergående riktning från Norrtull till Västberga.

Helt avstängt söderut, men tidvis även norrut

Så samtidigt som Essingeleden är avstängd för trafik söderut kommer det här arbetet med att ta bort belysningslinorna att påverka framkomligheten för trafiken som ska norrut.

Avstängningen beräknas ta ca 10-15 minuter. åt gången och detta för att linorna ska kunna tas ner på ett säkert sätt, både för de som arbetar på vägen men även för trafikanterna på vägen.

Nya stolpar på hela Essingeleden

Trafikverket har under sex år etappvis bytt ut belysningen längs med Essingeleden mellan Tomteboda och Västberga. Belysningen som tidigare har hängt i linor över vägen sitter nu monterad på stolpar i mitten, vilket gör arbetet med att underhålla Essingeleden enklare. Linorna mellan trafikplats Västberga och trafikplats Nyboda är de sista som finns kvar över Essingeleden.

Begränsad framkomlighet mellan Blekholmstorget och Kungsbron

Under perioden 5 maj till 29 maj är det begränsad framkomlighet mellan Blekholmstorget och Kungsbron. Det är omläggning av gångplattor på och intill  trottoaren på Blekholmsterrassen. Under arbetstiden blir det smalare gatubredd och parkeringsområdet vid arbetsplatsen tas tillfälligt bort.

Ett körfält avstängt på Bergslagsvägen

På Bergslagsvägen mellan Råckstarondellen och Ängbyplan är ett körfält avstängt under perioden 7 maj och till 1 juni.

Orsaken är att körfälten ska breddas inför kommande schaktarbete på Bergslagsvägen.

Östgötagatan avstängd 

Under perioden 7 - 30 maj är Östgötagatan avstängd i korsning med Kapellgränd.

Under tiden arbetet pågår blir Högbergsgatan tillfälligt dubbelriktad mellan Östgötagatan och Katarina Västra Kyrkogata. Katarina Västra Kyrkogata tillfällig dubbelriktad mellan Högbergsgatan och Tjärhovsgatan

Omlagd gång- och cykelväg vid Trafikplats Skuru

I slutet av vecka 19 kommer gång- och cykelbanan mellan de båda sidorna om väg 222 vid Trafikplats Skuru att ledas om. Omledningen innebär även att gående och cyklister kommer att korsa av- och påfartsramper till väg 222.

Arbeten påverkar pendeltågen 

Buss ersätter pendeltågen Älvsjö – Västerhaninge kvälls- och nattetid

Avstängningen gäller mellan klockan 22.30 – 04.30 3 - 7 maj.

På grund av ett banarbete ersätts pendeltågen med bussar mellan Älvsjö och Västerhaninge kvälls- och nattetid. På dagtid går tågen som vanligt. För mer information om din resa se sl.se eller reseplaneraren.

Pendeltågen mellan Jordbro och Tungelsta ersätts med bussar på morgonen 9-10 maj

Under lördag och söndag morgon 9 och 10 maj går det inga pendeltåg mellan Jordbro – Tungelsta klockan 04:30–08:30. Pendeltågen på den inställda sträckan ersätts med buss. För mer information om din resa se sl.se eller reseplaneraren.