Kommande händelser · Natt mot lördag 31 maj lyfts en ny gång- och cykelbro på plats i Vårby backe. Under arbetet kommer E4/E20 vara avstängd i båda riktningarna.

E4/E20 nattavstängd mellan Hallunda och Saltskog riktning Södertälje

Avstängningen gäller mellan klockan 23.00 och 08.00.

Nätterna mot tisdag 26 maj och onsdag 27 maj stängs E4/E20 av, mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Saltskog i riktning mot Södertälje, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

E4/E20 nattavstängd mellan Saltskog och Hallunda riktning Stockholm 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot torsdag 28 maj och fredag 29 maj stängs E4/E20 av, mellan trafikplats Saltskog och trafikplats Hallundai riktning mot Stockholm, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

E4/E20 avstängd när ny gång- och cykelbro lyfts på plats i Vårby

Natten mot 31 maj lyfts en ny gång- och cykelbro på plats i Vårby backe. Under arbetet kommer E4/E20 vara avstängd i båda riktningarna och trafiken kommer att ledas om via Vårby allé och Skärholmsvägen.

Avstängningen pågår från lördag 30 maj klockan 23.00 till söndag 31 maj klockan 08.00. OBS! Starttiden har skjutits ett dygn framåt.

Avfarten stängs från E4/E20 till Vårby allé och Skärholmsvägen

Bygget av E4 Förbifart Stockholm i Kungens kurva går framåt och som ett första steg i ombyggnationen av trafikplats Lindvreten kommer avfarten i södergående riktning, till Vårby allé och Skärholmsvägen från E4/E20 stängas av. Avstängningen sker 30 maj. OBS! Starttiden har skjutits ett dygn framt.

Den befintliga bron i trafikplats Lindvreten, som är en del av Kungens kurvaleden ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter.

Trafiken hänvisas till avfarten i den nya trafikplatsen Lindvreten Norra.
Observera att avfarten ligger i vänster körfält!

Byggnation av cirkulationsplats i korsning Västbergavägen/Elektravägen

I korsningen Västbergavägen och Elektravägen ska en cirkulationsplats byggas. Arbetet startar den 24 maj och pågår till 19 juli.

Under arbetstiden är Västbergavägen avstängd för norrgående fordonstrafik i korsningen och delar av Elektravägen är avstängd för fordonstrafik till och från Västbergavägen. 

Fordonstrafik hänvisas till uppskyltad omledning. 

För gående finns det övergångsställen norr, väst och söder om arbetsområdet. 

Norrgående cyklister på Västbergavägen får leda cykel förbi arbetet eller följa omledning.

Katarinavägens cykelbana stängs tillfälligt av

Nu bygger Stockholms stad nya busshållplatser på Katarinavägen. De kommer att börja användas den 26 oktober i samband med att den nya huvudbron invigs och Katarinavägen öppnar för bussar igen.

De norrgående bussarna kommer att stanna i höjd med Katarinavägen 11. Vid bygget av denna hållplats behöver delar av vägen att stängas av och det innebär mindre yta för gående och cyklister.

Arbetena beräknas pågå som längst till 8 juni och under denna period kommer cyklister att uppmanas kliva av cykeln och leda den en kort sträcka. 

Begränsad framkomlighet på Örbyleden

Ett körfält är avstängt på Örbyleden mellan Nynäsvägen och Lingvägen när en ny gång- och cykelbana ska byggas. Arbetet pågår i östlig riktning, mot Huddingevägen.

Arbetet beräknas att pågå från onsdag 27 maj till början av december.