Kommande händelser · Torsdag 21 maj till måndag morgon 25 maj påverkas tågtrafiken mellan Stockholm och Bålsta på grund av fortsatt arbete med Mälarbanan. Södra Länken är avstängd under tre nätter.

Södra länken nattavstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot måndag 18 maj och tisdag 19 maj stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av beläggningsarbete.

Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö. Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 20 maj stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av ett beläggningsarbete. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden.

Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

E4 mellan Stockholms länsgräns och Knivsta får ny asfalt

Nätterna mellan den 18 maj och 20 maj asfalteras det vänstra körfältet på E4 mellan länsgränsen till Stockholm och Valloxen i riktning mot Uppsala. Vägen är sliten och asfalten behöver bytas ut.

För att påverka trafiken så lite som möjligt kommer arbetet att ske nattetid mellan klockan 20.00 och 06.00. Trafiken passerar vägarbetet i höger körfält och hastigheten kommer att vara nedsatt i anslutning till vägarbetsplatsen.

Väg 73, trafikplats Trångsund

Under perioden 18 maj till 18 augusti kommer bron som utgör avfartsrampen vid trafikplats Trångsund i norrgående färdriktning att stängas av.

Trafik som ska till Trångsund och/eller Farsta Strand via Magelungsvägen behöver välja avfarten vid trafikplats Skogås, se karta nedan. Vi ber er att följa orange skyltning.

Begränsad framkomlighet på Gubbängsavfarten

Från måndag 18 maj till fredag 12 juni är det begränsad framkomlighet på Gubbängsavfarten mot Örbyleden. Det är ett kabelarbete som pågår under perioden.

Grev Turegatan avstängd

Onsdag 20 maj och onsdagen 27 maj är det uppställning av en mobilkran på Grev Turegatan mellan Karlavägen och Kommendörsgatan. Arbetet pågår mellan klockan 06.00 -16.00

Under arbetstiden är vägen avstängd. Trafik som ska söder om uppställningsplatsen på Grev Turegatan släpps in från Kommendörsgatan.

Begränsad framkomlighet på Banérgatan

Under perioden 18 maj - 7 juni är ett körfält avstängt på Banérgatan mellan Valhallavägen och Värtavägen. Trafiken passerar platsen växelvis i det återstående körfältet. Det är uppställning av en mobilkran som påverkar framkomligheten.

Ombyggnation av övergångsställe på Regeringsgatan

Måndag 19 maj till 10 juli pågår ombyggnation i korsningen Regeringsgatan/Jakobsbergsgatan. Under tiden arbetet pågår är Regeringsgatan enkelriktad, trafik tillåts endast köra i nordlig riktning från Mäster Samuelsgatan mot Oxtorgsgatan. Trafik i motsatt riktning hänvisas till alternativa vägar i området.

Mälarbanan avstängd mellan Sundbyberg - Jakobsberg 

Torsdagen den 21 maj klockan 02.00 till måndagen 25 maj klockan 04.30 stänger trafikverket i av järnvägssträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg.

Under avstängningen utförs olika arbeten i och vid spårområdet på sträckan. Till exempel genomförs miljögeotekniska undersökningar och rivning av bullerplank.

Så påverkas trafiken

Pendeltågen vänder i Sundbyberg och Jakobsberg. Det vill säga att de tåg som kommer söderifrån vänder i Sundbyberg och tågen som kommer norrifrån vänder i Jakobsberg.  Pendeltågen mellan Jakobsberg och Bålsta kommer att gå i 30-minuters trafik vilket innebär nya avgångstider. Både tunnelbana och buss ersätter pendeltågen.  

Fjärrtågen vänder i Bålsta och buss ersätter till/från Stockholm Cityterminal. 

Bussar ersätter tågen mellan Åkersberga och Österskär

Ett banarbete pågår mellan Åkersberga och Österskär från och med torsdag 21 maj till 23 maj. Under arbetstiden vänder tågen mot Österskär vid Åkersberga.

Så går ersättningstrafiken

Buss 28M går Åkersberga – Tunagård – Österskär och omvänt.

Under avstängningen kommer man bland annat koppla in vägbommar och utföra signalarbeten.

Eftersom det är få resenärer som reser från berörda stationer de här tiderna kan SL ersätta tågtrafiken utan att det ska behöva bli för många ombord på bussarna. Som vanligt just nu gäller att man enbart ska resa om det är absolut nödvändigt.

Sprängningsarbete på Värmdöleden vid trafikplats Skvaltan

Söder om Skönviksvägen, ungefär i höjd med trafikplats Skvaltan, bygger Region Stockholm en arbetstunnel inför utbyggnaden av tunnelbanans blå linje.

Sprängningar pågår och kan ske under sommaren och en bit in under hösten på måndag till torsdag klockan 10, 14 och 19.30, samt på fredagar klockan 10.