Kommande händelser · Under tre nätter är Essingeleden avstängd i riktning mot Uppsala på grund av drift- och underhållsarbeten. Asfalteringsarbete pågår nattetid på Nynäsvägen i norrgående riktning.

Essingeleden nattavstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 12 maj, onsdag 13 maj och torsdag 14 maj stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Västberga och trafikplats Tomteboda i riktning mot Uppsala, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller även påfarten från Södra länken och Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid påfarten från Åby trafikplats vid Södra Länken/Årsta och lotsas genom arbetsplatsen.

Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Essingeleden är en del av E4 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot fredag 15 maj stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Nya körfält på E4 trafikplats Häggvik

För att komma åt och kunna riva de gamla broar som går över Knistavägen i trafikplats Häggvik, kommer södergående trafik på E4 Uppsalavägen att ledas om till den nya bro som nu är klar.

Förberedelser för omläggningen till den nya dragningen av E4 Uppsalavägen börjar torsdagen den 14 maj. Men själva omläggningen av trafiken startar kl. 21:00 fredagen den 15 maj och avslutas kl. 07:00 lördagen den 16 maj.
E4 Uppsalavägen är öppen under hela omläggningen men med begränsad framkomlighet. Norrgående trafik på E4 Uppsalavägen påverkas inte.

Södra länken nattavstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot måndag 18 maj stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö. Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Hundra knutars backe nattavstängd

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natt mot fredag 15 maj stängs Hundra knutars backe av i båda riktningar. Hundra Knutars Backe är den tunneln som går längs med Drottningsholmsvägen.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Begränsad framkomlighet på Nynäsvägen nattetid

Under perioden 11:e till 15 maj pågår ett asfalteringsarbete på Nynäsvägen över Sockenvägen. Arbetet utförs klockan 23.00 – 05.00. Under arbetstiden är två körfält avstängda i norrgående riktning.

Ombyggnation av korsning Wallingatan/Västmannagatan 

Korsningen Wallingatan/Västmannagatan skall byggas om. Arbetet sker i flera etapper, störst trafikpåverkan blir under första etappen som pågår under tiden 15 maj till 12 juni. Under den tiden är det inte möjligt att köra från Västmannagatan mot Wallingatan. Trafik hänvisas istället att köra via Upplandsgatan.

I slutskedet av arbetet 12 juni till 3 juli ska korsningen asfalteras, under tiden detta arbetet pågår regleras trafiken med trafikvakter.

Begränsad framkomlighet på Vanadisplan

Måndag kväll 11 maj klockan 20.00 till tisdag morgon 12 maj kl 05.00 utförs ett beläggningsarbete på Vanadisplan. Under arbetstiden är att körfält växelvis avstängt för trafik.

I norrgående körfält pågår inga arbeten efter klockan 22.00.

Hagsätravägen avstängd

Under perioden 11 maj till 1 december är Hagsätravägen mellan Porlabacken och Sköllerstagatan avstängd för fordonstrafik. Cyklister och gående kan fortfarande ta sig fram på gatan under perioden arbetet pågår.
Fordonstrafik rekommenderas att följa uppskyltad omledning.

Endast ett körfält öppet på Fredsgatan

Från måndag 11:e till fredag 15 maj pågår ett arbete på Fredsgatan mellan Vasabron (Tegelbacken) och Rödtorget, under tiden arbetet pågår ett endast ett körfält öppet.

Begränsad framkomlighet på Tegeluddsvägen  

Under perioden 11 maj till 31 augusti är det begränsad framkomlighet på Tegeluddsvägen mellan Sandhamnsgatan och Värtans Stationsväg. 

Trafiksignalerna i korsningen Tegeluddsvägen/Sandhamnsgatan släcks under stora delar av perioden, det kommer även finnas trafikvakter på plats vissa kvällar/nätter mellan klockan 19:00 och 06:00. 

Ett körfält avstängt på Karlavägen 

Från och med torsdag 14 maj till slutet på juni pågår ett arbete på Karlavägen. Under tiden arbetet pågår är ett körfält avstängt mellan Artillerigatan och Jungfrugatan i båda riktningar. 

Broinspektion på Skärholmsvägen

Från fredag 15 maj till fredag 22 maj är ett körfält avstängt på Skärholmsvägen, riktning in mot stan på grund av broinspektion.