Kommande händelser · Väg 265 Norrortsleden stängs av nattetid på grund av drift- och underhållsarbete. Busskörfält på Ekerövägen öppnas tillfälligt upp för all trafik. Begränsad framkomlighet på Bergslagsvägen.

Norrortsleden avstängd mot Rosenkälla

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 2 juni stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Hagbylund, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Rosenkälla. Detta inkluderar Häggvikstunneln och Törnskogstunneln i östgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Norrortsleden avstängd mot Häggvik

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 3 juni stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot trafikplats Häggvik. Detta inkluderar Törnskogstunneln och Häggvikstunneln i västgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Vägarbete på Bergslagsvägen (väg 275)

Bergslagsvägens norrgående körbana stängs av mellan Råckstarondellen och Ängbyplan på grund av ledningsschakt från och med måndag 1 juni. Trafik mot Hjulsta leds över till andra körbanan i två körfält, medan trafik mot Stockholm blir kvar i ordinarie körbana, men endast ett körfält är öppet.

Hastighetsbegränsning på max 40 km/tim gäller på sträckan.

Mycket begränsad framkomlighet på Bergslagsvägen i riktning mot Stockholm och på Bällstavägen i riktning Bergslagsvägen.

Arbetet beräknas pågå till mars 2021.

Kollektivtrafikkörfält på Ekerövägen tillfälligt öppet för all trafik

Från och med måndag 1 juni kommer det befintliga kollektivtrafikkörfältet att öppnas upp för all trafik under hela tiden Ekerövägen byggs om. Det betyder att körfältet inte längre är reserverat för kollektivtrafiken.

Som trafikant påverkas du genom att du nu kan köra i båda körfälten i riktning mot Stockholm alla tider på dygnet. Kollektivtrafiken kommer att dela körfält med fordonstrafik alla tider på dygnet. Omledning av trafiken och inskränkningar på framkomligheten kommer att ske under ombyggnaden.

Begränsad framkomlighet på Östermalmsgatan 

Begränsad framkomlighet på Östermalmsgatan, mellan Danderydsgatan (Danderydsplan) och Uggelviksgatan, på grund av schakt för kabelomläggning.

Arbetet pågår från fredag 5 juni till 1 juli. 

Framkomligheten begränsas när mobilkranar monteras upp

Humlegårdsgatan avstängd

Humlegårdsgatan är avstängd mellan Sturegatan och Brahegatan klockan 22.00 – 10.00 under vissa dagar.
De datum arbetet pågår är tisdag 2:a, onsdag 3:e, tisdag 9:e och tisdag 23 juni. Trafik hänvisas att köra via Brahegatan.

Begränsad framkomlighet på Fredsgatan

Ett körfält är avstängd på Fredsgatan mellan Vasabron (Tegelbacken) och Rödbotorget när montering av mobilkran pågår. Arbetet beräknas ta fem dagar under perioden 1 juni till 19 juni.

Södra Hamnvägen avstängd

Söndag 6 juni klockan 7.00 till 17.00 är Södra Hamnvägen avstängd mellan Hangövägen och Andra Bassängvägen på grund av uppställning av en mobilkran. Trafiken leds om på dessa vägar med hjälp av trafikvakter och omledningsskyltar.