PENDELTÅG · Idag lanserar Trafikverket en ny trafikinformationstjänst för pendeltågsresenärer i Stockholm. Den nya tjänsten visar var pendeltågen är och om de är i tid.

Bättre trafikinformation är en viktig del i Trafikverkets arbete med att modernisera järnvägen. I slutet av april presenterade Trafikverket en ny handlingsplan med åtgärder för att ge tågresenärerna snabbare och mer användbar trafikinformation både när trafiken flyter som den ska och när störningar uppstår. Först ut bland förbättringarna är den nya tjänsten Pendeltågets position, som utvecklats i nära samarbete med SL.

Färgkoder visar om tåget är i tid eller sent

Den nya tjänsten visar pendeltågets position i realtid på monitorer på stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. När ett tåg passerar en signal utmed banan genereras en positionsrapport och tåget förflyttar sig på en monitor med bara någon sekunds fördröjning.

  • Grönt tåg: tåget är i tid eller högst 3 minuter sent
  • Gult tåg: tåget är 3–10 minuter sent jämfört med tidtabell
  • Rött tåg: tåget är mer än 10 minuter sent jämfört med tidtabell

tavla_med_trafikinfo.jpg

Tagits fram tillsammans med resenärerna

Pendeltågsresenärerna har varit med under hela utvecklingen genom webbpaneler, fokusgrupper och djupintervjuer – i syfte att förenkla resandet genom att se till att tjänsten anpassas efter deras behov. Den kompletterar redan befintliga trafikinformationskanaler.

Pendeltågsresenärer utgör en stor del av det totala antalet resenärer på järnvägen – ungefär var femte tågresa i Sverige görs med pendeltågen i Stockholm. Det innebär ett stort antal resenärer som behöver bra och pålitlig trafikinformation för att kunna ta snabba beslut om sin resa.