Slussen · Vid arbetena med nya busshållplatser på Katarinavägen kommer arbetsområdet att utökas och från 20 maj kommer cyklister att behöva leda cykeln en kort sträcka. Detta gäller som längst till 8 juni.

Nu bygger Stockholms stad nya busshållplatser på Katarinavägen. De kommer att börja användas den 26 oktober i samband med att den nya huvudbron invigs och Katarinavägen öppnar för bussar igen. De norrgående bussarna kommer att stanna i höjd med Katarinavägen 11. Vid bygget av denna hållplats behöver delar av vägen att stängas av och det innebär mindre yta för gående och cyklister.

Arbetena beräknas pågå som längst till 8 juni och under denna period kommer cyklister att uppmanas kliva av cykeln och leda den en kort sträcka. 

KATARINAVÄGEN leda cykeln 2020-05-19.jpg

Klicka här för att se bilden i högre upplösning.