Gång- och cykelväg vid Skuru trafikplats leds om

Skurubron · Nu leds gång- och cykeltrafiken under väg 222 vid trafikplats Skuru om. Under maj flyttas gång- och cykelvägen västerut.

Den nya sträckningen kommer att passera två trafikerade vägar som får övergångsställen med gulblinkande varningsljus för att uppmärksamma fordonstrafik på att cyklister och gående passerar (se karta nedan). Den nya sträckningen märks ut med orange vägvisningskyltar och ligger kvar i detta läge till och med 2021.

Karta för cykeltrafiken