E4 Förbifart Stockholm · Natten mot 31 maj lyfts en ny gång- och cykelbro på plats i Vårby backe. Under arbetet kommer E4/E20 vara avstängd i båda riktningarna. Trafiken leds om via Vårby allé och Skärholmsvägen.

Avstängningen gäller under tiden arbetet pågår mellan lördag 30 maj klockan 23.00 till söndag 31 maj klockan 08.00.

Förberedelser innan bron lyfts på plats

Förutom att Trafikverket ska lyfta på en helt ny bro kommer det att behöva göras förberedande arbeten som kommer pågå under större delen av veckan. Lyftkranen som ska lyfta bron på plats kommer i flera delar som först ska sättas ihop. Delarna är stora och tunga, och för att få dem till Vårby backe behövs 35 trailers. 

När bron lyfts på plats

När den nya bron lyfts på plats behöver E4/E20 stängas av för både södergående och norrgående trafik.  Det sker från lördag 30 maj klockan 23:00 till söndag 30 maj klockan 08:00. Under avstängningen kommer trafiken att ledas om via Vårby allé och Skärholmsvägen.

För trafikanter som inte har sin start- eller målpunkt i nära anslutning till vägarbetet kan en alternativ färdväg vara:

  • norrgående trafik: Kör av vid trafikplats Fittja [147] och kör väg 259 (Botkyrkaleden och Glömstavägen) och vidare på väg 226 Huddingevägen och därefter Södra länken fram till E4/E20
  • södergående trafik: Kör mot Södra länken och välj avfart [2] mot väg 226 Huddingevägen. Fortsätt väg 226 söderut och sväng höger in på väg 259 Glömstavägen efter Huddinge centrum och följ skyltning vidare mot E4/E20. 

Karta över omledning

Trafikstörningar  

Under avstängningen av E4/E20 kommer trafiken att ledas om via Vårby allé och Skärholmsvägen. Vi förväntar oss trafikstörningar med förlängda restider. Om möjligt välj annan väg.

  • Bäckgårdsvägen i Vårby gård är avstängd för genomfart. In- och utfart för boende sker via Lammholmsbacken. Anledningen till att vi stänger av Bäckgårdsvägen är för att förbättra framkomligheten på Vårby allé.
  • Bussar tar annan väg.

Under avstängningen av E4/E20 kommer trafiken att ledas om via Vårby allé och Skärholmsvägen. Vi förväntar oss trafikstörningar med förlängda restider. Om möjligt välj annan väg.

Vädret bestämmer om bron kommer på plats

Att lyfta en stor tung bro på plats kräver att vädret är med oss.  Blåser det för mycket kan inte bron lyftas på plats. 

Håll koll - det kan ske förändringar!

Se område i kartan