E4 Förbifart Stockholm · Bygget av E4 Förbifart Stockholm går framåt. Som ett första steg i ombyggnationen av trafikplats Lindvreten kommer avfarten i södergående riktning, till Vårby allé och Skärholmsvägen stängas 30 maj.

Den befintliga bron i trafikplats Lindvreten, som är en del av Kungens kurvaleden ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. 

Det första steget i ombyggnationen är att stänga avfarten till Vårby allé från E4/E20 (södergående riktning, se kartan). Detta görs för att få tillgång till det arbetsområde som krävs för att förbereda rivning av bron och kommande trafikomläggningar på E4/E20.

Trafiken hänvisas till avfarten i den nya trafikplatsen Lindvreten Norra.
Observera att den avfarten ligger i vänster körfält! 

Avfarten stängs från och med lördag kväll den 30 maj. OBS! Starttiden har senarelagts ett dygn.

Bygget av E4 Förbifart Stockholm går framåt. Som ett första steg i ombyggnationen av trafikplats Lindvreten kommer avfarten i södergående riktning, till Vårby allé och Skärholmsvägen stängas 29 maj.