Kommande händelser · Trafikverkets tunnlar, Södra- och Norra länken stängs av nattetid klockan 22.00 - 05.00 under veckans vardagsnätter. Tågen mellan Visinge/Täby kyrkby – Kårsta ersätts av buss från och med 10 juni

Norra länken avstängd nattetid

Norra länken är avstängd under två nätter. Natt mot tisdag sker avstängningen i riktning mot Lidingö och natt mot onsdag är tunneln avstängd riktning mot Essingeleden.

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Norra länken avstängd mot Lidingö

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 9 juni stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan. Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken avstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 10 juni stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken nattavstängd 

Under två nätter är Södra länken avstängd. Natt mot torsdag är tunneln avstängd i riktning mot Nacka och natt mot fredag sker avstängningen i riktning mot Essingeleden.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Södra länken nattavstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 11 juni stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö.

Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 12 juni stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Arbete pågår nattetid vid Nybodakurvan 

Natt mot onsdag 10 juni klockan 22.00 - 05.00 utförs arbetet på påfartsrampen från Västberga och påverkar inte trafiken på E4/E20 Essingeleden. 

Natt mot torsdag 11 juni pågår arbetet på E4/E20 vid Nybodakurvan klockan 23.00 - 05.00 och all norrgående trafik leds om via Åbyrondellen. Samtidigt är Södra länken avstängd mot Nacka/Värmdö, vilket innebär att all östgående trafik på väg 73 leds om via Åbyrondellen och Årstalänken. Ökad trafik och risk för köer.  

Beläggningsarbete Eugeniatunneln 

Natt mot torsdag 11 juni och natt mot fredag 12 juni är Hagatunneln avstängd och en del av Gärdestunneln in mot Norra Länken, trafik leds om via Norrtullsavafarten. 

Trafiken leds om på Ekerövägen 

Natt mot fredag 12 juni kommer trafiken att ledas om på Ekerövägen till en tillfällig omledningsväg. Omledningen kommer att ske i höjd med Edeby. Gång- och cykelvägen kommer inte att påverkas i detta skede. Det här är en del av arbetet med Förbifart Stockholm

Perstorpsvägen avstängd

Måndag 8 juni klockan 08.00 och ett år framåt är Perstorpsvägen avstängd.
Vägen stängs av på grund av byggnationen av det nya bostadsområdet Klockelund.

Trafiken leds om via Edsvallabackden - Mårbackagatan - Årsta Broväg.
Ingen påverkan för gående och cyklister som hänvisas via en nyanlagd tillfällig gångbana.

Pendeltåg avgår från Stockholms Centralstation natt mot onsdag

Alla pendeltåg avgår från Stockholms Centralstation istället för Stockholm City från natt mot onsdag 10 juni klockan 00:30 till tidig morgon onsdag 10 juni klockan 04:45 på grund av ett banarbete vid Stockholms södra. Det här medför också att pendeltågen inte stannar vid Stockholm Odenplan, Stockholms södra eller Årstaberg under den här tiden. 

Oxtorgsgatan avstängd

Under perioden 9 juni till 14 augusti är Oxtorgsgatan avstängd för genomfart mellan Oxtorget och Sveavägen, på grund av fjärrvärmeschakt.

Regeringsgatan berörs inte av denna avstängning.

Wollmar Yxkullsgatan avstängd 

Wollmar Yxkullsgatan, mellan Timmermansgatan och Torkel knutssonsgatan, kommer att vara avstängd för genomfart under perioden 11 juni till 30 juli. 

Magelungsvägen vid Hagsätra IP

Torsdag 11 juni klockan 09.00 till fredag 12 juni klockan 15.00 ska träd beskäras och under arbetstiden är ett körfält avstängt i höjd med Hagsätra IP i riktning mot Farsta.

Räckesarbete på Huddingevägen

Räckesarbete pågår nattetid klockan 21.00 till 05.00 på Huddingevägen, mellan Örbyleden och Östabergakorset.

Arbetet pågår måndag 8 juni till fredag 12 juni. Under arbetstiden är vänster körfält avstängda i båda riktningar.

Hållplatsförändringar vid Gullmarsplan

Från och med måndag 8 juni klockan 05.00 har flera linjer och avstigande ändrade hållplatslägen i Gullmarsplan.

Påverkade busslinjer är: 
193, 194, 801, 806, 807, 814, 822, 892 och 893 

Orsaken är de arbeten som sker i bussterminalen i samband med utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje till Söderort.

Tåg Visinge/Täby kyrkby – Kårsta ersätts av buss 

Nu läggs den sista sträcka dubbelspår som gör att tågen kommer kunna mötas mellan Stockholms östra och Vallentuna när alla arbeten är klara. Detta och flera andra arbeten påverkar dig som reser till stationerna mellan Visinge och Kårsta.

Den 10 juni går tågen mot Kårsta bara till Visinge och vänder. Dagen efter och fram till och med den 12 december går tågen bara till Täby kyrkby. Bussar ersätter.

I anslutning till stationen Täby kyrkby har SL byggt en tillfällig infartsparkering med plats för cirka 230 bilar.