Kommande händelser · Dubbelriktad trafik i Häggvikstunnelns östgående tunnelrör mellan 29 juni och 31 juli. Mälarbanan avstängd mellan 4 och 27 juli på sträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg.

Mälarbanan avstängd

Mellan den 4 och 27 juli stänger Trafikverket av järnvägssträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg för att arbeta vid spårområdet. 

Pendeltågstrafiken ersätts delvis med bussar till tunnelbanans blå linje som också förstärks med tätare trafik. 

Fjärr-och regionaltågen ersätts med buss mellan Stockholm Cityterminal och Bålsta. 

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll nära Stockholm för att fler ska kunna ta tåget. Två spår blir fyra och pendeltågen får egna spår i mitten så att fjärr- och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. När pendeltågen får egna spår kan fler tåg gå tätare och punktligare. 

Dubbelriktad trafik i Häggvikstunneln

Mellan den 29 juni och den 31 juli repareras skador i Häggvikstunneln på Norrortsleden, väg 265. Det är den västgående tunneln mot E4:an som ska repareras och all trafik leds över till det andra tunnelröret, där trafiken kommer att gå dubbelriktad och får ett körfält i vardera riktning. Följ orange vägvisning på plats. Hastigheten kommer att vara nedsatt. 

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Under perioden 29 juni till 17 juli pågår ett belysningsarbete i Södra länken. Arbetet pågår natt mot måndag till natt mot fredag. 

Under veckan som kommer pågår arbetet nätterna mot tisdag 30 juni till och med fredag 3 juli samt natt mot måndag 6 juli. Under arbetstiden stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot fredag 3 juli stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Björksätravägen avstängd

Under perioden 29 juni till 31 augusti är Björksätravägen i Sätra avstängd. Trafiken leds om via Aspsätravägen. 

Det är ett ledningschaktarbete som gör att vägen behövs stängas av. 

Vasaloppsvägen avstängd 

Från torsdag 2 juli klockan 06.00 till fredag 3 juli klockan 06.00 är Vasaloppsvägen vid Personnevägen avstängd pga vägarbete. 

Inga spårvagnar mellan Johannesfred och Solna station

Under perioden 4 - 31 juli går inga spårvagnar mellan Johannesfred och Solna station. Du kan i stället resa med buss 22B som går mellan Alvik och Solna station. Det gör att man kan fortsätta bygga ut Tvärbanan mot Helenelund och göra stora arbeten under den tid på året då minst antal reser.

Spårvagnarna går mellan Sickla och Johannesfred, men du som behöver byta till ersättningsbussen gör det i Alvik.

En längre sträcka stängs av från lördag 11 juli cirka klockan 21.30 och hela söndag 12 juli. Då ersätts spårvagnarna av bussar mellan Liljeholmen och Solna station. Från cirka klockan 05 på måndag 13 juli går spårvagnarna åter mellan Sickla och Johannesfred.