Kommande händelser · Under veckan pågår beläggningsarbete i Norra Länken nattetid, Nordsydaxeln stängs av och ett beläggningsarbete på E18 mellan trafikplats Söderhall och trafikplats Ledinge startar.

Beläggningsarbete Norra Länken nattetid

Arbetet pågår klockan 22.00 – 05.00

Natt mot tisdag 16 juni och onsdag 17 juni stängs delar av Norra Länken av
på grund av ett beläggningsarbete.

Arbetet pågår i Eugeniatunneln och delar av Karolinertunneln. Trafiken leds om via Norrtull.

E18 mellan trafikplats Söderhall och trafikplats Ledinge får ny asfalt

Från början av vecka 25, midsommarveckan, och till veckan efter midsommar asfalteras det högra körfältet i båda riktningar på E18 mellan trafikplats Söderhall och trafikplats Ledinge i Norrtälje kommun.

För att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt kommer ett körfält att vara avstängt. 

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade byggtiden är cirka två veckor. Inget arbete sker torsdagen före midsommar.

Avstängning av Nordsydaxeln,

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Nordsydaxeln avstängd mot Nynäshamn

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 17 juni stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se
Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nordsydaxeln avstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 18 juni stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Gullmarsplan och Hagastaden, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och Karlbergstunneln i riktning mot Uppsala. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.
Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Begränsad framkomlighet på Ekerövägen

Från och med natt mot tisdag 16 juni startar ombyggnaden av Ekerövägen på sträckan mellan Lindö tunnel och infarten till Ekerö möbler. Under tiden denna sträcka byggs om är ett körfält öppet i vardera riktningen. Hastigheten på omledningsvägen kommer att vara 70 km/h.
Arbetet påverkar inte cykel- och gångtrafik. 

Begränsad framkomlighet på Centralbron

Natt mot torsdag 18 juni fram till 18 augusti kommer det vara begränsad framkomlighet på Centralbron.

Natten mot torsdag 18 juni kommer det att ställas ut s.k betongbarriärer på centralbron, risk för kö i södergående riktning.

Natten mellan söndag 21 juni och måndag 22 juni kommer höger körfält på Centralbron stängas av i södergående riktning. Avstängningen beror på arbetet med järnvägen (Getingmidjan). 

Arbetet pågår mellan Söderkopplet/Tegelbacken och Söderledstunneln och kan innebära köbildning på centralbron, även Vasagatan och Klaratunneln kan komma att påverkas.

Avfarten mot Söder Mälarstrand/Slussen är öppen och berörs inte av avstängningen. 

Torsgatan avstängd

Natt mot måndag 15 juni till fredag 19 juni stängs Torsgatan av för genomfart mellan Kammakargatan och Norra Bantorget (östra Järnvägsgatan) på grund av ett schakt och beläggningsarbete.

Trafiken leds om via Västmannagatan- Kammakargatan.
Varutransporter och boende i området släpps igenom av flaggvakt.

Huddingevägen avfart mot Grossistvägen

Avfarten mot Grossistvägen är avstängd under perioden 15 juni till 10 juli på grund av ett schaktarbete. Trafik till Grossistvägen hänvisas via Varuvägen, , följ orange hänvisning.

Ombyggnation av korsningen Wallingatan/Västmannagatan

Under perioden 15 juni till 31 augusti ska korsningen Wallingatan/Västmannagatan byggas om.

Arbetet sker i flera etapper, störst trafikpåverkan blir under första etappen som pågår till 7 augusti. Fram till dess är det inte möjligt att köra från Västmannagatan mot Wallingatan. Trafik hänvisas istället att köra via Upplandsgatan.
I slutskedet av perioden skall korsningen asfalteras, när detta utförs regleras trafiken med trafikvakter.

Norrlandsgatan avstängd

Norrlandsgatan avstängd mellan Smålandsgatan och Mäster Samuelsgatan från och med 21 juni till 12 juli. Det är ett arbete på en intilliggande fastighet och mobilkransuppställning som pågår under tiden. 
Fordonstrafik hänvisas till Regeringsgatan och Birger Jarlsgatan.

Förändringar i pendeltågstrafiken

Från och med fredag den 19 juni till och med söndag den 16 augusti är det sommartidtabell som gäller inom pendeltågstrafiken. Sök din resa i förväg på sl.se eller i appen för att se avgångstiderna och om din resa påverkas. En digital tidtabell finns att ladda ner på sl.se