Många reser i midsommar

Helgtrafik · Midsommarhelgen är en intensiv reshelg. Med hjälp av trafikdata från tidigare års midsomrar har Trafik Stockholm tagit fram prognoser för hur trafiken förväntas se ut i år.

Många väljer att lämna Stockholm för firande på annat håll. Räkna därför med ökad trafik ut från Stockholm under torsdag eftermiddag och kväll samt fredag förmiddag. Och på söndag kan det bli köer in till Stockholm. Kom ihåg att olyckor och andra hinder snabbt kan förändra trafiksituationen.

En faktor som i år kan bidra till en mer intensiv trafik på vägarna är att det från och med 13 juni är fritt för resande i hela Sverige efter tidigare begränsningar. Samtidigt kan resandet till midsommarfiranden bli mera utspritt i år då många arbetar hemifrån och kan komma iväg tidigare under torsdagen än vad som är normalt.

Torsdag och fredag

Det är många som lämnar Stockholm för midsommarfirande på annat håll. Därför är utfartstrafiken mer intensiv än till exempel en normal fredagseftermiddag. Det gäller både i Stockholm city och på de stora vägarna ut från Stockholm. Särskilt hårt belastade vägar brukar vara:

  • Väg 222 på Värmdö. Köer i båda riktningar genom Värmdö. Särskilt på sträckan mellan Gustavsberg och Grisslinge.
  • E4/E20 mot Nyköping/Eskilstuna. Köerna söderut uppstår oftast vid Motorvägsbron i Södertälje och sprider sig mot Stockholm, köerna väntas tillta redan vid lunchtid för att sedan vara som mest vid 16-tiden och vara borta vid 20-tiden. Det finns även risk för köer mellan klockan 7 och 14 på midsommarafton.
  • Väg 276 Roslagsvägen. Inför midsommarhelgen är det högt tryck på färjan till Ljusterö, vilket riskerar att skapa köbildning från färjeläget och ut på väg 276. Det innebär att trafikanter som ska till en målpunkt norr om Roslags-Kulla utmed väg 276 alternativt kan köra E18 mot Norrtälje och därefter väg 276 söderut.
  • E18 mot Norrtälje. Många reser mot Roslagen och köer uppstår ofta i trakten kring Brottby och sprider sig mot Stockholm, köer förväntas mellan klockan 14 och 20 med den längsta kön vid 17-tiden. Ett vägarbete pågår mellan Lahäll och Danderyd i båda riktningar, arbetet begränsar framkomligheten och bidrar till ökad köbildning
  • E4 mot Uppsala. Köer uppstår oftast vid Stora Wäsby och sprider sig mot Stockholm, köer väntas tillta vid lunch för att klinga av vid 19-tiden. Mest köer förväntas det vara vid 16-tiden.
  • E18 mot Enköping. Köer uppstår förbi Tensta/Rinkeby. Köer förväntas mellan klockan 14 och 18. Dock inte lika omfattande som på övriga leder ut från Stockholm.

Midsommar_fore.jpg

Karta över förväntade köer före midsommar.

Söndag

Under söndagen ska mycket av den trafik som lämnade Stockholm inför helgen tillbaka. Särskilt belastade vägar under:

  • E4/E20 mot Stockholm. Köer uppstår både förbi Motorvägsbron i Södertälje och förbi Hallunda och växer sig söderut. Där kan man räkna med köer mellan klockan 13 och 18.
  • E4 mot Stockholm. Köer uppstår både förbi Upplands Väsby och genom Solna och växer sig norrut. Vid båda platserna kan man räkna med köer mellan klockan 14 och 19.
  • Väg 222 mot Stockholm. Mindre köer kan uppstå på flera platser in mot Stockholm.

Midsommar_efter.jpg

Karta över förväntade köer efter midsommar.