E4 Förbifart Stockholm · Trafiken på Ekerövägen leds från och med 12 juni om till en tillfällig väg i höjd med Edeby och natten mot 16 juni startar ombyggnaden av Ekerövägen mellan Lindö tunnel och infarten till Ekerö möbler.

Med start natten mot fredag 12 juni kommer trafiken på Ekerövägen att ledas om till en tillfällig omledningsväg. Omledningen kommer att ske i höjd med Edeby.  Hastigheten på omledningsvägen kommer att vara 70 km/h. 

Trafikverket behöver flytta trafiken från Ekerövägen till den tillfälliga vägen för att kunna arbeta vidare med ombyggnaden av Ekerövägen. Anledningen är bland annat att det ska bygga en gångtunnel under vägen.

Så småningom kommer gång- och cykelvägen att ledas om men inte i detta skede. 

Lindö tunnel och infarten till Ekerö möbler 

Från och med natten mellan den 15-16 juni startar ombyggnaden av Ekerövägen på sträckan mellan Lindö tunnel och infarten till Ekerö möbler.

Under tiden denna sträcka byggs om är ett körfält öppet i vardera riktningen.

Det befintliga körfältet i riktning mot Ekerö kommer delvis att grävas upp och asfalteras om för att kunna ansluta det nya körfältet till resten av vägbanan.

För att de som utför arbete ska få tillräckligt med utrymme att utföra sina arbeten på ett säkert sätt, tas ett körfält i anspråk längs denna del.

Trafiken påverkas i ett första skede på sträckan mellan Lindö tunnel och infarten till Ekerö möbler. Under tiden arbetena pågår är ett körfält öppet i vardera riktningen.

De två busshållplatserna i riktning mot Ekerö längs denna sträcka; Lindö Lada och Malmvik, påverkas inte av arbetena.

Arbeten kommer även att märkas av i närheten av Tappström där vissa träd kommer att avverkas på Lindösidan av kanalen för att ge plats för den nya Tappströmsbron. Under sommaren påbörjas förberedande arbeten med den nya bron.

Karta över sträckan mellan Lindö tunnel och Tappström med utpekade åtgärder. Utöver att vägen breddas med ett körfält för kollektivtrafiken byggs ett nytt tunnelrör i Lindö tunnel för trafik mot Ekerö. En ny, större cirkulationsplats med passage under Färentunavägen byggs också. En ny, öppningsbar Tappströmsbro ersätter den befintliga bron.