Kommande händelser · Tätskiktet ska bytas på avfartsrampen vid tpl Fredhäll, mot Drottningholmsvägen. Arbetet pågår natt mot måndag 6 juli fram till måndag 13 juli. Under arbetstiden leds trafiken om.

Trafikplats Fredhäll, trafikplats 160B

Tätskiktet ska bytas på avfartsrampen mot Drottningholmsvägen, arbetet pågår natt mot måndag 6 juli fram till måndag 13 juli.

Under arbetstiden är avfartsrampen avstängd i norrgående riktning, vid trafikplats 160B. Trafik hänvisas att följa skyltad omledning.

När arbetet är klart i norrgående riktning kommer betongreparationer på påfartsrampen från Tranebergsbron till Essingeleden i södergående färdriktning att påbörjas. Arbetet planeras ske vecka 29-30. Arbetet kan medföra begränsad framkomlighet för de oskyddade trafikanter som använder gång- och cykelvägen under bron.

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Under perioden 29 juni till 17 juli pågår ett belysningsarbete i Södra länken. Arbetet pågår natt mot måndag till natt mot fredag. 

Under veckan som kommer pågår arbetet nätterna mot måndag 6 juli till och med fredag 10 juli samt natt mot måndag 13 juli. Under arbetstiden stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Ett körfält avstängt förbi området vid Lindö tunnel

Från den 8 juli ett körfält förbi arbetsområdet vid Lindö tunnel avstängt. Det för att kunna städa upp efter varje sprängning, utan att påverka trafiken.

Arbetet med Lindö tunnel fortgår och Trafikverkets entreprenör arbetar sig ned i berget genom att spränga och borra. Nu behöver de tillfälligt stänga av ett körfält förbi området vid Lindö tunnel mot Ekerö. Två körfält är fortsatt öppna för trafik, ett i varje riktning.

 Vi planerar att öppna upp avstängningen den 1 augusti.

Påfarten till E18 vid Lahäll avstängd

Trafikverket stänger påfarten till E18 söderut mot Stockholm vid Lahäll i Täby kommun från 11 juli till 26 juli. Det är för att bygga bussfiler på E18 och samtidigt installera digital trafikstyrning och digitala hastighetsskyltar.

Påfarten söderut kommer att stängas klockan 22.00 på kvällen 10 juli. Skyltad omledning kommer att finnas, och trafikanter hänvisas att följa orange vägvisning via Ytterbyvägen till den närliggande trafikplatsen Roslags-Näsby. Där går det att nå E18 södergående mot Stockholm.
Avfarten från E18 norrgående vid Lahäll påverkas inte.

SL:s busslinjer 605, 618, 690 och 627 påverkas genom två tillfälligt indragna hållplatser i riktning mot Danderyd/Kista.

Beläggningsarbete Essingeleden 

Beläggningsarbete pågår på Essingeleden i norrgående riktning, klockan 22.00 till 05.00 nätterna mot tisdag, onsdag, torsdag och fredag. 

Eugeniatunneln avstängd nattetid 

Natt mot tisdag 7 juli klockan 22.00 - 05.00 är infarten till Eugeniatunneln avstängd. Trafik leds om via Norrtull 

Rivning av gångbroar på Jyllandsgatan

Jyllandsgatan kommer stängas av vid två tillfällen nattetid under perioden 6 juli till 11 juli klockan 21:30 - 05:30, övrig tid är det begränsad framkomlighet med ett körfält öppet. Omledning för gående och cyklister sker.

Uppställning av mobilkran på Norrlandsgatan

Norrlandsgatan är fortsatt avstängd mellan Smålandsgatan och Mäster Samuelsgatan på grund av en mobilkransuppställning. Arbetet beräknades vara klart 12 juli men är förlängt fram till 2 augusti,

Fordonstrafik hänvisas till följande alternativa vägar: Hamngatan-Sveavägen-(Olof Palmes Gata-Vasagatan), Hamngatan-Regeringsgatan-(Mäster Samuelsgatan-Klaratunneln), Hamngatan-Regeringsgatan-Jakobsgatan-Malmtorgsgatan-Vattugatan-(Centralbron söderut eller Blekhomstunneln-Klarastrandsleden norrut) och Hamngatan-Nybroplan-Birger Jarlsgatan.

Schaktarbete på Sandåkravägen

Schaktarbete på Sandåkravägen pågår från 8 juli till 27 november. Under arbetstiden är Sandåkravägen enkelriktad mellan Sköndalsvägen och Pepparkaksgränd. I korsning mellan Sandåkravägen och Sköndalsvägen får fordon inte köra in i nordöstlig färdriktning på Sandåkravägen.