Kommande händelser · Betongreparationer ska utföras på påfartsrampen från Tranebergsbron till Essingeleden i södergående riktning. Under arbetstiden är rampen från Tranebergsbron avstängd.

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Under perioden 29 juni till 18 juli pågår ett belysningsarbete i Södra länken. Arbetet pågår natt mot måndag till natt mot fredag.

Under veckan som kommer pågår arbetet nätterna mot måndag 13 juli till och med natt mot lördag 18 juli. Under arbetstiden stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).
Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.
Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Påfartsrampen från Tranebergsbron avstängd mot Essingeleden

Från onsdag morgon den 15 juli till måndag 27 juli pågår betongreparationer  på påfartsrampen från Tranebergsbron till Essingeleden i södergående riktning.  Under arbetstiden är rampen från Tranebergsbron avstängd.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning. Arbetet kan även medföra begränsad framkomlighet för de oskyddade trafikanter som använder gång- och cykelvägen under bron.

Delar av Norra Länken avstängd nattetid i södergående riktning 

Arbete pågår i Eugeniatunneln och Karolinertunneln nattetid klockan 22.00 - 05.00. Arbetet startar natt mot tisdag 14 juli och pågår vardagsnätter under vecka 29 till vecka 31. 

Under veckan pågår arbetet natt mot tisdag 14 juli till och med natt mot fredag 17 juli. 

Trafikverket ska flytta den permanenta barriären så att nedfarten till Lidingö (Karolinertunneln) inte längre ligger i Eugeniatråget. När arbetet är klart kommer Karolinertunneln ligga som en avfart till filerna som går mot Stockholm C. Det är flera arbeten som pågår, bland annat med att flytta portaler, nya krockskydd ska monteras, nya bommar och ny skyltning ska sättas upp. 

Under arbetstiden är Eugeniatunneln och Karolinertunneln avstängda och trafiken leds om via Norrtull. Trafikanter hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Hagsätravägen avstängd

Bybyggnation av bostadshus pågår vid Hagsätravägen. Arbetet pågår från måndag 13 juli till 18 september. Under tiden arbetet pågår kommer Hagsätravägen mellan Porlabacken och Sköllerstagatan att vara het avstängd i båda riktningar för fordonstrafik. Gående och cyklister  kommer ta sig fram på gatan under tiden arbetet pågår.

Fordonstrafiken hänvisas att följa uppskyltad omledning.  

Årstaängsvägen avstängd 

Mobilkransuppställning på Årstaängsvägen medför att vägen stängs av. Arbetet pågår från fredag kväll den 17 juli klockan 20.00 till lördag morgon den 18 juli klockan 05.00.