Sommarens trafik 20 juli - 16 augusti

Kommande händelser · Norra länken är avstängd vardagsnätter klockan 22.00 - 05.00 under vecka 29-31. I slutet av juli är motorvägsbron avstängd i södergående riktning nattetid.

Delar av Norra Länken är avstängd nattetid i södergående riktning 

Arbete pågår i Eugeniatunneln och Karolinertunneln nattetid klockan 22.00 - 05.00. Arbetet pågår vardagsnätter under vecka 29 till vecka 31. 

Trafikverket ska flytta den permanenta barriären så att nedfarten till Lidingö (Karolinertunneln) inte längre ligger i Eugeniatråget. När arbetet är klart kommer Karolinertunneln ligga som en avfart till filerna som går mot Stockholm C. Det är flera arbeten som pågår, bland annat med att flytta portaler, nya krockskydd ska monteras, nya bommar och ny skyltning ska sättas upp. 

Under arbetstiden är Eugeniatunneln och Karolinertunneln avstängda och trafiken leds om via Norrtull. Trafikanter hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Ett körfält är avstängt på Munkbroleden

Från måndag 20 juli klockan 22.00 till onsdag 22 juli klockan 05.00 är ett körfält avstängt på Munkbroleden i södergående riktning på grund av att en mobilkran som ska monteras upp.

E4 Motorvägsbron avstängd nattetid 

Avstängningen gäller klockan 22.00 - 05.00 i södergående riktning

Natt mot tisdag 27 juli och onsdag 28 juli pågår arbete på motorvägsbron i södergående riktning. Under arbetstiden hänvisas trafikanterna att följa uppskyltad omledning 

Byggnation av Bromstensstaden påverkar framkomligheten i Spånga

Byggnation av Bromstensstaden pågår i Bromstens industriområde. Det medför att vägar är avstängda eller har mycket begränsad framkomlighet.

Vägar som är avstängda är Åkantsgränd till Skogsängsvägen, Mjölnarstigen till Winquists väg, Fernlundastigen till Winquists väg, Cervins väg till Winquists väg, Winquists väg mellan Mjölnarstigen till Borghöjdsvägen, Skogsängsvägen från nummer 55 till Åkantsgränd, Mjölnarstigen från Albert Forslunds backe till Skogsängsvägen.

Trafik som ska in till industriområdet hänvisas via tillfällig väg som går mellan Albert Forslunds backe och Skogängsvägen.

Begränsad framkomlighet på Tingsvägen

Under perioden 3 augusti till 18 september stängs Tingsvägen av för trafik i höjd med korsningen Lagmansbacken på grund av ett vägarbete.

Bussarna måste köra en annan väg och en ny vändplats upprättas i höjd med korsningen Advokatbacken för att bussarna ändå ska kunna trafikera de flesta hållplatserna på Tingsvägen. 

Terrängvägen avstängd

På grund av ett kabelarbete stängs Terränvägen av vid nummer 31. Arbetet pågår onsdag 5 augusti klockan 08.00 - 15.00.

E18 Hjulsta - Rinkeby nattavstängt mot Stockholm 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 - 05.00. 

Natten mot tisdag 11 augusti stängs delar av E18 av mellan Tpl Hjulsta och Tpl Rinkeby på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Stockholm.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

E18 Rinkeby- Hjulsta nattavstängt mot Enköping

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 - 05.00. 

Natten mot onsdag 12 augusti stängs delar av E18 av mellan Tpl Rinekby och Tpl Hjulsta av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Stockholm.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot fredag 14 augusti stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.